Hlavní obsah
Realizace hrubé stavby se zdicím systémem vícevrstvého zdiva KMB Sendwix Foto: KM BETA (2x)

Jak zjistit rozsah hrubé stavby

Přesná definice hrubé stavby neexistuje, obvykle záleží na dohodě mezi investorem a dodavatelem. A ta by měla být konkrétní, protože rozsah hrubé stavby chápou stavební firmy odlišně.

Realizace hrubé stavby se zdicím systémem vícevrstvého zdiva KMB Sendwix Foto: KM BETA (2x)
Jak zjistit rozsah hrubé stavby

Hrubou stavbu rodinného domu jako první fázi výstavby plánují investoři, kteří si rozložili financování na etapy, nebo počítají s dostavbou svépomocí či s přispěním řemeslníků a menších firem.

Rozhodne-li se investor pro stavbu tzv. mokrou cestou, je tato varianta dokonce výhodná. Může tak využít technologickou přestávku potřebnou k vymrznutí stavby přes zimní měsíce.

Příklad zastřešené hrubé stavby s obvodovým zdivem z broušených cihel, kterou díky jejich vysokým tepelněizolačním parametrům již nemusíme zateplovat.

Foto: HELUZ

Na všechny součásti hrubé stavby se totiž vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta a projeví-li se v jejím běhu závady, dodavatel hrubé stavby je musí bezplatně odstranit.

Stavební laici by ale pro realizaci hrubé stavby měli zvolit prověřenou stavební firmu, nebo typový dům, s jehož referenční podobou se osobně seznámí.

Komín nemusí být součástí hrubé stavby. Broušené cihelné tvarovky obvodového pláště komína zajišťují přesné zdění.

Foto: HELUZ

Co si máme pohlídat

Již při výběru stavební firmy se informujeme, co chápe pod pojmem hrubá stavba. Některé do ní zahrnují také stavbu komínu, schodiště, podhledů, jiní to považují za nadstandard, za který si připlatíme.

Ve fázi výběru si přizveme kvalifikovaný stavební dozor. Měl by posoudit adekvátnost položkových cen a kvalitu, certifikát používaných výrobků.

Ukládání keramických stropních panelů umožní položit strop během několika hodin. Nepotřebuje další podpírání.

Foto: HELUZ

Projektová dokumentace určená pro stavební řízení často nerozlišuje mezi hrubou stavbou a následnými pracemi.

Proto rozsah hrubé stavby a nabídkový rozpočet jednotlivých úkonů a výrobků definujeme ve smlouvě ještě před započetím realizace hrubé stavby.

Montovaný konstrukční systém pro střechy Ytong Komfort má vysokou schopnost akumulovat teplo i chlad. Staví se bez nadbetonávky a nevyžaduje tesařskou práci.

Foto: XELLA

Po svém projektantovi žádáme prováděcí projektovou dokumentaci s přesně zakreslenými detaily stavby, s výčtem konkrétních výrobků a specifikací technických parametrů použitých materiálů.

Laicky řečeno – minimalizujeme prostor pro kličkování stavební firmy v případě nedostatků.

Ukázka kompletního systému pro hrubou stavbu od sklepa až po střechu.

Foto: XELLA

Dbáme, aby zejména svislé a vodorovné konstrukce i střešní systémy byly z jednoho stavebního systému a aby stavitel dodržoval technologický postup výstavby doporučený výrobcem, případně v něm byl proškolen.

Masivní stěna z cihelného zdiva vytváří vysokou ochranu proti hluku, která je v případě plněných cihel ještě podpořena vkládanou minerální izolací.

Foto: WIENERBERGER

Některé firmy nabízejí kompletní systém výrobků klasických i velkoformátových, využitelných pro celou hrubou stavbu prakticky od sklepa až po střechu.

Nesolidní firmy navrhují méně kvalitní materiály a systémy od různých výrobců, které ani není vhodné kombinovat.

Vysoká požární odolnost stavby je dána tím, že cihelný střep i kamenná minerální vlna jsou nehořlavé, řazené v nejvyšší třídě reakce na oheň.

Foto: WIENERBERGER

Součásti hrubé stavby

Patří sem vytyčení či zaměření stavby, terénní a výkopové práce (jáma pro sklep, vyhloubení základových pasů atd.).

Realizace inženýrských sítí – přípojek pro rozvody kanalizace, vody, elektřiny, plynu v základech.

Pozor, ne každá firma počítá se základovou deskou, i když ji stavba potřebuje. Některé firmy ji ale nabízejí, včetně hydroizolace. Většinou jsou realizovány základové pasy kvůli nosným stěnám.

Kovová lehká střešní krytina je odolná proti korozi, mechanickému poškození a UV záření.

Foto: SATJAM

Do hrubé stavby vždy patří svislé nenosné i nosné konstrukce (obvodové a vnitřní stěny), včetně sloupů a pilířů, překladů pro stavební otvory a věnce. U vodorovných nosných konstrukcí (stropy, lodžie) se firmy liší v nabídce jejich izolace. Dbáme však na to, aby materiály splňovaly statické, tepelně a zvukově izolační požadavky, odolnost proti ohni.

Do hrubé stavby patří realizace nosné střešní konstrukce a střešního pláště, prostup komína, případných atik apod.

Podobně jako může být součástí hrubé stavby izolace, lze do ní zahrnout zhotovení zděného komína, železobetonového či kovového schodiště. U uzavřených hrubých staveb jsou to výplně oken a dveří.

Příprava vápenopískové cihly pro zdění.

Foto: KM BETA

Od tradiční výstavby se rozsah hrubé stavby např. montovaných sendvičových konstrukcí a spojovaných modulů velmi liší, obvykle jsou stěny již ošetřeny finální povrchovou úpravou. Výjimkou není ani zateplení či zhotovení vnější fasády.

Kontrola stavby

Smlouvu o dílo týkající se hrubé stavby konzultujeme s právníkem a se stavebním dozorem. Nesmí chybět k ní připojený rozpočet stavby a časový harmonogram, který je pro zhotovitele závazný. Zaneseme také sankce při nedodržení stanovených podmínek.

Ověříme, zda je stavbyvedoucí autorizován na pozemní stavby. Neměl by mít problém spolupracovat se stavebním dozorem a akceptovat kontroly jednotlivých etap výstavby.

Napište nám

Postavili jste nový dům, rekonstruovali byt anebo máte hezky zařízenou zahradu a rádi byste se ostatním čtenářům pochlubili a inspirovali je?

Napište nám do redakce na adresu bydleni@novinky.cz, připojte pár průvodních vět a několik snímků vašeho díla.

Sledujeme vedení stavebního deníku a platby provádíme (a zaznamenáváme do deníku) až po převzetí prací stavebním dozorem.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků