Hlavní obsah

Plochá střecha a její úskalí

Ploché střechy se v minulosti staly oblíbenou střešní konstrukcí, zejména u panelových domů. Dnes se stále častěji objevují u rodinných domků postavených ve funkcionalistickém či novodobém architektonickém stylu. Odklon od tradičních šikmých tvarů ale v souvislosti s klimatickými podmínkami vede ke zvýšené námaze střech, riziku poruch a zkrácení životnosti.

Plochá střecha a její úskalí

Ploché střechy jsou jednoduché pouze zdánlivě. V jejich aplikaci se skrývají technické a technologické problémy, které patří k nejobtížnějším částem staveb. Chyby při návrhu a realizaci plochých střech jsou drahé, vynucují si předčasné opravy, případně i rozsáhlejší rekonstrukce. Oprava bývá zpravidla náročnější než nová plochá střecha.

Navrhování nové střechy

Návrh nové ploché střechy ovlivňují hlavně vnitřní a vnější podmínky očekávané v průběhu životnosti stavby. Při opravě, údržbě a zateplení původní ploché střechy se výrazně uplatňuje výchozí řešení a současný stav střechy, kterému se musí podřídit návrh nových vrstev střešního pláště. Původní a nové vrstvy při obnově střech totiž spolupůsobí.

Rozmanitost dosavadních plochých střech vyvolává různorodost správných řešení při jejich nutném zateplení a při obnově hydroizolační krytiny. Proto neexistuje univerzální recept na správné řešení ploché střechy.

:. Střešní hydroizolační systém Sarnafil se hodí pro všechny druhy jedno a dvouplášťových střech.

Sanace a rekonstrukce

Před každým sanačním zásahem do střechy je nutné stanovit přesnou diagnózu odborným posudkem a na jeho základě provést návrh řešení včetně detailů. Návrhu nejvhodnějšího technologického postupu sanace nebo rekonstrukce ploché střechy musí předcházet detailní prohlídka celé střechy, zjištění stávající skladby, zhodnocení stavu vrstev a upřesnění příčin závad. Jedině po takto provedené přípravě lze zodpovědně navrhnout správnou a ekonomicky výhodnou variantu prací.

Poruchy plochých střech

  • zatékání pod vrstvu hydroizolace
  • nesoudržnost povrchových vrstev krytiny, popř. nevhodně aplikované sanační vrstvy
  • nesprávně provedené detaily ukončení krytiny u konstrukcí prostupujících střešním pláštěm
  • nedostatečné kotvení a koroze klempířských prvků.
  • napojení vodotěsné krytiny na střešní vtoky či nevhodně zúžené nebo zanesené profily vtoků.
  • špatně umístěné konstrukce a koroze konstrukcí střešních nástaveb (obvodové pláště, výplně otvorů, střechy).

:. Nástřik PUR pěny na střeše.foto: Právo/PUR izolace a Sika

Tepelně technické nedostatky

Některé ploché střechy a nástavby na střechách vykazují závažné tepelně technické nedostatky. Kromě nevyhovujícího součinitele prostupu tepla bývá příčinou špatná skladba střechy. Většinou chybí účinná parozábrana pod vrstvou tepelné izolace, která je shora uzavřena hydroizolační vrstvou s vysokým difúzním odporem pro vodní páru.

To vede k nepřípustnému množství zkondenzované vlhkosti ve střešním plášti a k negativní bilanci vlhkosti (v průběhu roku zkondenzuje ve střešním plášti více vlhkosti, než se z něj může vypařit).

Někdy se projevy stékání zkondenzované vlhkosti zaměňují se zatékáním. Ovšem pokládání dalších vrstev asfaltových pásů jen difúzní poměry ve střeše zhoršuje. Havarijní výskyt vlhkosti ve střešním plášti nelze řešit aplikací „větracích komínků“, ale pouze odstraněním zdroje vlhkosti.

Střecha potřebuje zateplení

Základními předpoklady dobré tepelně izolační funkce je dlouhodobá izolační spolehlivost střechy a omezení kondenzace vodní páry ve střešním plášti. Potřebná tloušťka tepelné izolace střechy musí souvisle přecházet v tepelnou izolaci obvodových stěn, popřípadě dalších navazujících konstrukcí.

Výsledek správně zateplené střechy závisí na kvalitě detailů s omezením vlivu tepelných mostů. Nejsou-li splněny tyto požadavky, tepelně izolační funkce plochých střech se zhoršují a dochází k významným vadám a poruchám.

Skladba střechy je individuální

Jednotlivé skladby střech a hydroizolací se navrhují individuálně s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám a s uplatněním nejmodernějších technologií a materiálů. Ať už to jsou nové směsi pro nové výrobky (elastomerní, plastomerní, elastoplastomerní, duální, samolepicí, tepelně aktivní), nebo moderní aplikace výztužných materiálů (kompozitní vložky, polyesterové, skelné, hliníkové) a nové povrchové úpravy (minerální či keramizovaný granulát, hliníková fólie).

V nabídce jsou zastoupeny duální pásy, samolepicí pásy, termoaktivní pásy, zastudena lepené pásy, speciální pásy proti prorůstání kořenů, speciální pásy se zvýšenou požární odolností, speciální pásy proti prostupu par a radonu. Stavba nové ploché střechy nebo její sanace je úkolem pro odborníky. Spolehlivým řešením je tepelná a vodotěsná izolace nástřikem a litím PUR pěny na místě

Rozlišení plochých střech

Podle nosných plášťů:
jednoplášťové (nevětrané)
dvouplášťové (odvětrané)
víceplášťové
Podle pořadí vrstev:
střechy s klasickým pořadím vrstev
střechy s opačným pořadím vrstev (tepelná izolace je nad hydroizolací)
střechy duo (doplněné o obrácenou skladbu nad stávající klasickou skladbu)
střechy plus s dodatečným zateplením a s ponecháním původních vrstev
Podle využití:
střechy omezeně pochozí
ploché střechy plně pochozí
zelené střechy
pojízdné střechy
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků