Hlavní obsah

Silnice od prvního července II: Doklady a vše kolem nich

Dříve, než budete moci vyjet za volantem na silnice České republiky, musíte splnit několik podmínek. První z nich je složení zkoušek k vydání řidičského oprávnění. Profesionální řidiči dále musí podrobit dopravně-psychologickému vyšetření a vyšetření elektroencefalografem a lidé starší 60 let zase lékařské prohlídce.

Silnice od prvního července II: Doklady a vše kolem nich

Změn ve vydávání dokladů ke způsobilosti k řízení je hned několik. Nejde jen o malé kosmetické změny, ale jisté úpravy se dotknou velkého počtu řidičů.

Základem je vydávání samotných řidičských průkazů. Stejně jako v dosavadní vyhlášce i v novele se říká, že řidičské oprávnění (ŘO) lze udělit pouze osobě, která dosáhla věku stanoveného zákonem, je zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových vozidel.

Němci mají utrum

Navíc je zde pasáž, kterou se řeší problémy s přenositelností ŘO. Zákon tedy říká, že člověk žádající o vydání řidičského oprávnění musí mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt v trvání nejméně 185 dnů, není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a splňuje další podmínky stanovené zákonem (např. pro získání skupiny řidičského oprávnění C musí být žadatel již držitelem skupiny řidičského oprávnění B). Tímto odstavcem se jasně zamezuje získat oprávnění těm, kteří o něj přišli v jiném státu. V minulosti se totiž stávaly případy, kdy německý řidič přišel o svůj řidičský průkaz ve své zemi a za týden si již dělal nový v České republice. Všechny dopraví úřady jsou již o novém znění informovány a budou se podle něj od prvního července řídit.

Ve skupinách změny nejsou

Řidičské oprávnění lze udělit osobě starší 15 let pro skupinu AM, 16 let pro skupinu A1, 17 let pro skupiny T a B1, 18 let pro skupiny A, B, B+E, C, C+E a podskupin C1 a C1+E, 21 let pro oprávnění skupin A, D, D+E a podskupin D1, D1+E. Navíc je zapotřebí vyjádření obvodního lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Dokladem o provedení přezkoumání zdravotní způsobilosti žadatele je výše uvedenými lékaři vydaný "Posudek o zdravotní způsobilosti žadatele k řízení motorových vozidel."

Řidičák i za 5 dnů, stojí však 500 Kč

Také ve vydávání samotného řidičského průkazu nastalo několik změn. Stejně jako dnes průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele, a to nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti. Novým prvkem, který zákon zavádí, bude vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, a to do 5 dnů ode dne podání žádosti. Toto expresní vydání řidičského průkazu se vztahuje pouze na držitele řidičského oprávnění, ne na prvožadatele, a je za něj třeba zaplatit poplatek ve výši 500 Kč. Zatímco dnes si musel žadatel pro vystavený řidičský průkaz dojít na obec sám, s novým zákonem přichází možnost pověřit i jinou osobu. K tomu je ovšem zapotřebí plná moc.

Lékaři na řidičích vydělají

Držitel řidičského oprávnění, který dosáhl věku 60, 65 a 68 let a po dovršení věku 68 let každé dva roky je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce. Jejím výsledkem je zpráva "Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel."

Nově je zákonem zavedena povinnost podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření a vyšetření elektroencefalografem pro držitele řidičského oprávnění C, C+E, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E. Tomuto vyšetření, neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění výše uvedených skupin a podskupin povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti. Dalším vyšetřením je povinen se podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Výměna řidičských průkazů

Velké zemětřesení nastalo minulý rok, kdy náhle média zjistila, že výměna starých vzorů řidičských průkazů probíhá příliš pomalu a mnozí lidé již nestíhají výměnu "růžových knížek." Po změnách se tak nemusíte obávat. Řidičské průkazy jsou nyní rozděleny do tří skupin.

  • ŘP vydané od 30. 6. 1964 do 31.12. 1993 lze vyměnit do konce roku 2007.
  • ŘP vydané od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 lze vyměnit do konce roku 2010.
  • ŘP vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 lze vyměnit do konce roku 2013.

Ale pozor! Životnost řidičského průkazu není neomezená, jak tomu bývalo dříve. Nyní je limitována na 10 let. Navíc se minulý týden Evropská unie dohodla na jednotných řidičských průkazech [celá zpráva]. Do roku 2012 musíme tyto identifikační průkazy s čipy zavést i my a do roku 2032 zlikvidovat všechny staré typy. V následujících letech nás tedy čeká velké běhání po úřadech.

"Malé" nesrovnalosti

Největším problémem budou si výměny řidičských průkazů. Nutnost výměny stanovuje EU v rozmezí 10 až 15 let. ČR si vybrala spodní hranici, což o třetinu zvyšuje byrokratický proces.

Dalším nedostatkem je lékařská prohlídka pro profesionály. Zatímco řidiči nákladních automobilů jsou povinni podrobit se lékařské, neurologické a psychologické prohlídce, řidiči z povolání s ŘP sk. B (taxi, autoškoly...) takovými testy procházet nemusí. Neexistuje ani žádná taková prováděcí vyhláška magistrátu.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků