Zatím byl podobný jev pozorován především u zvířat, nicméně vědci jsou přesvědčeni, že stejným způsobem to může fungovat i u lidí.

Při pokusech s hlodavci dánští vědci zjistili, že adrenalin pomáhá během intenzivního cvičení dopravovat makrofágy přímo do nádorů, kde pak ničí rakovinné buňky. Platí to u rakoviny plic, jater a kůže.

„Ví se, že infiltrace makrofágů může řídit a omezovat růst nádorů, ale nikdo zatím nezkoumal, jak tento systém reguluje cvičení,“ uvedla k závěrům své studie doktorka Pernille Hojmanová z Kodaňské univerzity.

Ale adrenalin není jedinou látkou, která při intenzivním pohybu pomáhá imunitním buňkám vniknout do nádoru. Je to také cytokin interleukin 6, který hraje důležitou roli při vzniku zánětu a potírání infekcí a chorob. Makrofágům pomáhá pronikat do nádoru. Při intenzivním cvičení se v krvi a tkáních zvyšuje koncentrace interleukinu 6.