Nedostatek slunečního záření vede k úbytku vitaminu D v těle. Jeho hladina klesá jednoduše proto, že hlavním zdrojem je fotosyntetická reakce v kůži.

UV záření ze slunečního světla je nezbytné pro produkci tohoto vitaminu, který se účastní řady důležitých pochodů v těle a působí na imunitu, psychiku i libido.

Terapie umělým světlem

Pomoci může sice solárium, to ale zase vystavuje kůži zvýšenému riziku nádoru. Stejně účinná je tzv. světelná terapie. Tedy působení silného světla viditelné části spektra. Severské země už dlouhá léta provozují místnosti, kam si lidé do jasného světla chodí posedět. Řešením může být také dvoutýdenní dovolená v jižních zemích s dostatkem sluníčka.

Sezónní afektivní porucha je formou deprese, ale vyskytuje se nejčastěji jen v období od konce podzimu do začátku zimy (na severní polokouli). Projevuje se jako zvýšená únavnost, malátnost, nespavost, bolestmi těla, depresemi, přejídáním, leností, podrážděností, sníženým libidem apod.

Častěji postihuje ženy

Podíl mezi pohlavími není stejný. Muži mají obecně vyšší hladinu testosteronu, díky němuž upadají do sezónní afektivní poruchy vzácněji. Na deset postižených připadá šest až devět žen.

Podávání vitaminu D v doplňcích většinou pomáhá jen málo. Lepší účinky má světelná terapie. Naopak alkohol, jímž se tyto zimní splíny lidé snaží řešit, situaci jen zhoršuje. Během konzumace je sice člověku zdánlivě na chvíli lépe, ale druhý den po vystřízlivění se depresivní stav ještě prohloubí.

„Osmdesát procent postižených výrazně prospívá při fototerapii, kdy jsou vystaveni přírodnímu či umělému světlu po určitou část dne. U většiny lidí dojde ke zlepšení stavu po dvou až čtyřech dnech,“ tvrdí psychiatři z Illinois.