Problémy s plodností na straně muže jsou realitou současnosti. Reprodukční medicína naštěstí v současné době dokáže pomoci většině pacientů, i těm s těžkou poruchou plodnosti. Je však zapotřebí vše začít řešit včas.

Ať už muži řeší problémy s otěhotněním společně se svou partnerkou nebo jsou pouze sami zvědaví, zda jsou zcela v pořádku, není od věci, nechat si pro jistotu prověřit kvalitu spermií. V případě podezření na neplodnost páru by toto vyšetření, vzhledem k jeho nenáročnosti, mělo být vůbec tím prvním krokem.

V červnu anonymní testování zdarma

Po celý červen nabízí bezplatné vyšetření spermiogramu v rámci Měsíce reprodukčního zdraví Centrum reprodukční medicíny GEST. Testování probíhá zcela anonymně, stačí se jen telefonicky objednat a před vyšetřením dodržet minimálně třídenní půst.

Bohužel počet spermií u mužů všeobecně stále klesá a i jejich kvalita se rok od roku zhoršuje. V rámci akce anonymního bezplatného vyšetření spermiogramu využilo nabídky Centra reprodukční medicíny v minulých 11 letech celkem 965 mužů.

Z těchto 965 mužů mělo: zcela normální nález 489 z nich (50,7 %), nález s mírnou patologií, který může částečně snižovat plodnost 263 z nich (27,2 %) a výrazně patologický nález, který minimalizuje šanci na početí 193 z nich (22,1 %).

Co ovlivňuje kvalitu spermií
Infekce či úraz – v obou těchto případech může dojít k poškození tkání, případně k uzavření chámovodů
Odchylný vývoj cévního zásobení - varikokéla
Vrozená vada
Nadměrná konzumace alkoholu, kouření, užívání jiných návykových látek
Některá léčiva - například některé přípravky užívané k léčbě vysokého tlaku
Nevhodný sport (extrémní cyklistika, některé silové sporty obzvláště při užívání doplňků pro zvýšení tvorby svalové hmoty atd.)
Současný životní styl plný stresu
Zhoršující se životní prostředí