Podle profesora Robina Dunbara z Oxfordské univerzity to znamená, že lidé musejí mít dost kognitivních schopností, aby si udrželi určitý počet přátel, přičemž těmi se nemyslí všechny osoby, které člověk zná, ale pouze ty, s nimiž má přátelský vztah. Klíčovými kognitivními schopnostmi se myslí tzv. mentalismus neboli schopnost číst mysl druhých, chápat, co si jiní myslí, což je zásadní pro zvládání složitého sociálního světa včetně schopnosti vést konverzaci.

„Mentalismus je to, kdy je jedno individuum schopno sledovat přirozenou hierarchii včetně stavu myslí jiných individuí… Být schopen zachovávat pět různých mentálních stavů je přirozeným vyšším limitem pro většinu dospělých,“ tvrdí profesor Dunbar.

Počet přátel ovlivňuje také dostatek volného času pro socializaci, geografie, osobnost a pohlaví, ale podle Dunbara má jeden ze zásadních vlivů právě schopnost číst to, co si druzí lidé myslí. A tuto schopnost mají rozvinutější osoby, které mají větší orbitální prefrontální kůru mozku.