O rakovině se u nás hodně mluví, možná i proto, že snad v každé rodině se v širším příbuzenstvu najde někdo, kdo má s touto chorobou osobní zkušenost. Lidé ale mají pocit, že onkologická onemocnění jsou jakýmsi civilizačním prokletím současného lidstva, s nímž prakticky nemůžeme nic dělat. Je to pravda?

To rozhodně pravda není. Ve skutečnosti je rakovina i nemocí zvířat a rostlin a člověka provázejí nádory už od chvíle, kdy se zvedl na dvě nohy a uchopil svůj první nástroj, což dokazují kosterní nálezy. Na rakovinu krve například zemřel český král Ladislav Pohrobek. Bohužel v současné době počet onemocnění zhoubnými nádory celosvětově narůstá a v českých zemích je tento trend ještě výrazně rychlejší než v jiných srovnatelných státech, což se týká jak mužů, tak žen.

Proč tedy narůstá počet nádorových onemocnění?

Prvním faktorem je prodlužování lidského života – většina nádorů postihuje pacienty ve středním a vyšším věku, ovšem varovný je narůstající výskyt nádorů u lidí mezi dvaceti a třiceti lety. Druhým faktorem je tzv. negativní selekce způsobená modernější lékařskou péčí a hygienou, takže i „slabí“ jedinci se mají šanci „dočkat“ rakoviny. Třetí v pořadí, ale nikoliv méně významná, je změna stravovacích a pohybových zvyklostí – v době hladových poválečných let výskyt nádorů citelně poklesl, když se hospodářská situace zlepšila, opět přišel nárůst onemocnění. A čtvrtým důvodem je stoupající zátěž životního prostředí člověka, zvláště některé nádory jsou s negativními jevy v životním prostředí přímo spojeny.

Je rakovina stále „rozsudkem smrti“?

Určitě ne, je zde řada možností, jak ji léčit. Naděje na vyléčení stoupá především s časným odhalením a zahájením léčby. Pro rodiče je potěšující zejména to, že za poslední roky nejvíce postoupila léčba dětských nádorů – u některých druhů dětské leukémie, která je nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku, se dnes daří vyléčit až 80 % pacientů, u Hodgkinovy choroby dokonce 90 %.

Co můžeme pro sebe a své děti udělat, abychom pokud možno neonemocněli vůbec?

Prevence má naději na úspěch pouze tehdy, když se dělá uvědoměle, soustavně a plošně, proto se jí kromě státu a lékařů musí věnovat především každý sám. Prvním krokem je tedy převzít odpovědnost za svůj osud. Nejhorší by bylo myslet si, že mě to nemůže potkat. Naopak musíme vycházet z toho, že nás to potkat může a znát rizika, která prokazatelně nebo pravděpodobně ke vzniku rakovinu vedou.

Většina prokazatelných nebo pravděpodobných rizik vede ke vzniku rakoviny až po určité době. Takže čím dříve se jim začneme vyhýbat, tím větší máme šanci, že jejich vliv na náš život nebude fatální.

Co to znamená konkrétně?

Především nekuřte. Kuřáci tvoří 70 % pacientů s rakovinou plic, která je celosvětově největším zabijákem ve skupině nádorových onemocnění – na světě umírá na plicní rakovinu každých 30 vteřin jeden člověk. Kouření ovšem působí nejen v plicích, ale v celém těle, proto je rizikovým faktorem prakticky pro všechna nádorová onemocnění.

Druhou zásadou je nepřejídat se a jíst zdravě. Nadměrné množství jídla a jeho nesprávné složení vede k obezitě. A ta je významným rizikovým faktorem celé řady nádorových onemocnění – zejména rakoviny tlustého střeva, v jejímž výskytu jsou čeští muži na prvním místě na světě, a rakoviny prsu, která je nejčastější příčinou úmrtí žen na nádorové onemocnění.

Stejně důležité, jako kolik toho jíme, je ale i složení stravy. Na vzniku rakoviny tlustého střeva se významně podílí působení tzv. nitrosaminů, které vznikají zejména při trávení jídla s vysokým obsahem tuků a bílkovin. A to je bohužel přesně strava, kterou většina Čechů jí a dopřává ji i svým malým dětem.

Zásadní je chránit se před sluncem - v posledních letech po celém světě dramaticky roste počet kožních nádorů. Většina druhů rakoviny kůže je docela dobře léčitelná, existuje ale jeden, který je naopak velice agresivní a rychle metastázuje – jde o melanom. Proto je velice důležité věnovat kůži pozornost, a když se například začne měnit tvar mateřského znaménka, začne se zvětšovat nebo tmavnout, vystoupí nad povrch kůže nebo dokonce začne krvácet, musíte ihned k lékaři.

Nezapomínejte také na zásady bezpečného sexu, které vysvětlete i svým dětem: prezervativ může ochránit dívky a ženy (kromě viru HIV a dalších pohlavních chorob) před onkoviry HPV, které způsobují nádor čípku děložního hrdla. Dívky již od devíti let můžete proti těmto virům nechat očkovat, od letošního roku mají dívky ve věku 13 a 14 let očkování zdarma.

Naučte se vnímat své tělo, a pokud se vám něco nezdá, okamžitě to řešte - podivná znaménka na kůži, dlouhodobý chrapot, bolesti břicha, krev ve stolici, podezřelé útvary v prsou a na varlatech – to vše jsou příznaky, které nejsou normální a s nimiž by se mělo jít k lékaři.

Takže žádná zázračná pilulka?

Zázračnou pilulku vám zatím bohužel nenabídnu, něco na ten způsob ale v přírodě přece jen existuje. Chemické látky, které poškozují buňky a zvyšují riziko nádorového bujení, se nazývají volné radikály. Skupinou látek, které tyto volné radikály dokážou zneškodnit, jsou antioxidanty. Ty je tedy ideální konzumovat co nejčastěji, nejlépe každý den. Jsou to například rajčata, hroznové víno, ale také třeba zelený čaj a většina druhů ovoce.