Při odbourávání alkoholu se vytváří acetaldehyd, který má prokazatelně karcinogenní účinky.

„Ačkoli byl vztah mezi pitím alkoholu a určitými typy rakoviny poprvé potvrzen v osmdesátých letech, nikdy nebylo dokázáno, že přímo konzumace alkoholu způsobuje rakovinu. Ale současné výzkumy potvrzují, že etanol způsobuje rakovinu,“ tvrdí doktor Philip J. Brooks z Marylandu, jenž se studiem karcinogenity alkoholu zabýval.

Většina bělochů rychle acetaldehyd přemění na acetát, který je neškodný, ale někteří Asiaté nemají gen pro potřebný enzym a jsou vystaveni účinkům acetaldehydu delší dobu a jsou tak ohroženi rakovinou více.

Nadměrná konzumace alkoholu prokazatelně souvisí s vyšším rizikem rakoviny jater a prsu.