Na základě průzkumu stravovacích návyků u více než 7000 Francouzů v důchodovém věku. Napsal to americký časopis Neurology.

Sledované osoby rozdělili do dvou skupin podle toho, zda konzumují olivový olej, nebo nikoliv.

Během pěti let prodělalo 148 účastníků pokusu mozkovou mrtvici. Po započtení vlivu váhy, fyzické aktivity a jídelníčku vědci zjistili, že riziko mrtvice pro konzumenty olivového oleje je nižší o dvě pětiny.