Některé předchozí studie přitom uváděly, že u mužů dochází k úbytku testosteronu a že kolem šedesátého roku věku může dojít ke snížení hladiny tohoto hormonu a vzniku depresivních onemocnění, sníženého libida a úbytku sil.

Jenže podle nové studie hladina hormonu klesá jen mírně a osm z deseti šedesátníků má hladinu testosteronu v krvi v normě. A také navíc snížená hladina testosteronu nemusí být provázena zmíněnými symptomy a naopak muži se sníženým libidem, depresemi a nedostatkem sil nemusejí mít nízkou hladinu testosteronu.

„Lékaři by neměli nabízet léčbu testosteronem bez explicitní diskuze o rizicích a výhodách této léčby. Není důvod podávat testosteron u starších mužů bez symptomů nebo u mužů bez snížené hladiny testosteronu,“ varovali autoři článku.

Podávání umělého testosteronu může mít řadu nežádoucích vedlejších účinků jako zvýšení rizika rakoviny prostaty, rozvoj prsních žláz, podpora srdečních chorob, zhoršení epilepsie a problémy se spánkem.