Z našeho výzkumu vyplývá, že ženy s vyšší hladinou testosteronu jsou ochotnější riskovat při finančních záležitostech téměř až sedmkrát více než ženy s nižší hladinou tohoto hormonu," oznámil Luigi Zingales z Chicagské univerzity.

Hormon testosteron se vyskytuje jak u mužů, tak u žen, ale u mužů je zastoupen ve větší míře. Vliv hormonu je často spojován se soutěživostí a dominancí, snížením pocitu strachu a s rizikovým chováním, jako je hazardní hráčství nebo alkoholismus.

Svobodní riskují více

Zingales a jeho tým měřili hladinu testosteronu u více než 500 studentek a studentů a ptali se jich, zda by si vybrali raději pevně stanovenou částku peněz nebo výhru v loterii s vyšší potenciální sumou. Studenti si mezi těmito dvěma možnostmi museli volit opakovaně, obnos peněz na obou stranách postupně narůstal.

Obecně měli muži vyšší hladinu testosteronu a riskovat byli ochotnější než ženy. Výzkum ovšem také ukázal, že ženy s vyšší hladinou testosteronu byly téměř sedmkrát ochotnější podstoupit daná finanční rizika než jejich spolužačky s nižší hladinou hormonu.

Dále vědci zjistili, že svobodní jedinci mají obecně vyšší hladinu testosteronu než ti, kteří uzavřeli manželství. "Svobodní lidé jsou také obecně ochotnější k riskantnějším podnikům," uzavřeli vědci.