Švédští lékaři totiž v rozsáhlé studii mnoha tisíc zaměstnanců zjistili, že čím kompetentnější šéfové byli, tím jejich podřízení trpěli chorobou srdce vzácněji. A vliv nekompetentního šéfa na podřízené byl tím větší, čím déle pod jeho vedením sledovaní muži pracovali.

Stres z negativně vnímaného šéfa se s dobou zvyšoval. Podle Švédů by tak firmy měly dbát pravidelně na výcvik manažerů a rozšiřování a doplňování jejich schopností.

Dobrý šéf podporuje regenerativní procesy

„Může se spekulovat o tom, že příhodný a aktivní manažer, poskytující strukturu, informace a podporu, působí proti destruktivním procesům ve skupině, čímž u zaměstnanců podporuje psychologicky regenerativní procesy spíš než ty stresující,“ tvrdí Anna Nybergová působící na Institutu Karolinska a Stockholmské univerzitě.

Její studie byla publikována v odborném časopise Occupational and Environmental Medicine.