Také při konzumaci biopotravin je důležité zachovat vyvážené složení důležitých látek. I biopotraviny totiž mohou obsahovat vysoké množství tuku či cukru a nelze je tedy jíst bez ohledu na přijímané množství energie, cholesterolu a nasycených mastných kyselin.

„Biopotraviny mají svá pozitiva, ale také negativa,“ upozorňuje doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD., člen Fóra zdravé výživy a dodává: „Jedním z pozitiv biopotravin je šetrnější přístup k životnímu prostředí při výrobě. Absence používání chemických prostředků ochrany rostlin však může přinášet též určitá rizika, způsobená větším výskytem škůdců či chorob napadajících plodiny právě proto, že nejsou chemicky ošetřeny. Biopotraviny si sice zachovávají přirozenou chuť, barvu i vůni, problémem však zůstává většinou menší velikost, horší vzhled produktů a také např. častější strupovitost či rychleji se objevující hniloba“.

Sortiment biopotravin navíc není zcela kompletní, což může bránit požadavku pestrosti jídelníčku.

„Při tvorbě zdravého jídelníčku pro děti i dospělé je nutné dodržovat hlavní zásady správné výživy, kterými jsou pestrost, pravidelnost a přizpůsobení stravy aktuálnímu zdravotnímu stavu. Biopotraviny jsou především alternativou, která omezuje množství xenobiotik v potravě. Neplatí však, že jsou dietnější a tedy vhodnější," říká Tamara Starnovská, místopředsedkyně Fóra zdravé výživy.

Pokud tvoříme jídelníček, je nutné volit potraviny podle zásad zdravé výživy bez ohledu na to, zda jsou či nejsou bio.

  • Strava musí být pestrá a vyvážená.
  • Biopotraviny mají být vybírány s ohledem na nutriční hodnoty (stejně jako u běžných potravin) a nemají být do jídelníčku zařazovány jako „něco navíc“
  • Biopotraviny je třeba upravovat tak, aby se (stejně jako běžné potraviny) neznehodnotily.