Odborníci hodnotili stravovací návyky u šesti stovek nizozemských dětí ve věku od osmi do třinácti let. Rodiče vyplnili dotazníky, v nichž popsali, co jejich děti jedí, v jakém množství a zda mají problémy s dýcháním a astmatem.

Nebyla zjištěna jasná souvislost mezi astmatem nebo sípavým dechem a spotřebou citrusových plodů, zeleniny a mléčných výrobků, ale spojení bylo objeveno mezi konzumací ryb a celozrnných výrobků.

"Mezi dětmi, které jedly málo ryb a celozrnných výrobků, byly problémy se sípavým dechem zjištěny u 19,4 procenta. Naopak u dětí, které jedly velké dávky obou těchto potravin, se problémy s dechem objevily jen u 4,2 procenta z nich. V případě astmatu byly zjištěné hodnoty 16,7 respektive 2,8 procenta," řekl vedoucí studie doktor H. A. Smit.

Zvýšení výskytu astmatu v západních společnostech podle vědců možná souvisí se změnou stravovacích návyků. Doporučují další výzkumy, které by hlouběji prošetřily spojení mezi jídlem a astmatem a možným účinkem změny stravování na výskyt této choroby.