Hlavní obsah
Dračí oči s koutky zvednutými vzhůru, jako má zpěvačka Madonna, si na věrnosti nezakládají. Foto: Repro foto Astrologie - Ilustrovaný průvodce, T. Wynne Griffon

Co lze vyčíst z obličeje

Na čele se odráží inteligence a vztahy s rodinou, nos vypovídá o vitalitě a brada o vůli. Nevěříte? Eliška Landovská (55) vyučuje fyziognomii obličeje již dvanáct let a tvrdí, že se v obličeji zračí celý život, nebo chcete-li osud. „Dítě za svůj obličej nemůže, dospělý je ale plně odpovědný,“ upozorňuje a dodává, že ve tváři lze číst jako v otevřené knize.

Dračí oči s koutky zvednutými vzhůru, jako má zpěvačka Madonna, si na věrnosti nezakládají. Foto: Repro foto Astrologie - Ilustrovaný průvodce, T. Wynne Griffon
Co lze vyčíst z obličeje

Čtení povahy člověka z jeho obličeje patřilo po mnoho století k oblíbeným kratochvílím u královských dvorů. I novinové soudničky na přelomu 19. a 20. století se odvolávaly na možné souvislosti zločinů a rysů tváře pachatele. Ty nelze přeceňovat, ale základní charakteristiku o svém nositeli bystrému pozorovateli napovědí.

„Z obličeje se dají vyčíst povahové vlastnosti, zdravotní potíže i rodinné vztahy,“ potvrzuje ze své dlouholeté praxe astroložka Eliška Landovská, jejímiž kurzy prošla řada studentů.

Tomuto umění se věnovali učenci již ve staré Číně či v antických Aténách. Filozof Aristoteles byl jeho velkým přívržencem, nicméně nejvíce tento obor rozvinul charismatický švýcarský pastor a básník Johann Caspar Lavater (1741 až 1801). Obličej považoval za dokonalé zrcadlo neviditelného vnitřku. Zdůrazňoval úlohu detailů a tvrdil, že dokáže poznat povahu člověka i po hmatu. Jeho metody našly odezvu v kriminologii a v některých psychologických školách.

Eliška Landovská vyučuje fyziognomii obličeje již dvanáct let. „Lze v něm číst jako v otevřené knize,“ tvrdí.

Foto: Petr Hloušek, Právo

Co prozrazuje tvar obličeje

Tvar obličeje vypovídá o základní povaze člověka. „S léty se mění, stejně jako povaha,“ upozorňuje astroložka. „Kulatý dětský obličej s velkýma očima a buclatými tvářemi se zhruba od patnácti let začíná protahovat. Ubývá otevřenosti,“ uvádí příklad.

Čelo je mapa inteligence, část obličeje až po ústa naznačuje city a emoce a brada vůli. Středem obličeje prochází i pomyslná svislá časová osa. Táhne se od vlasové linie po bradu. Ta hovoří o našem stáří.

„Obličej by měl být souměrný a neměl by padat k žádné straně. Pokud má člověk křivý nos nebo mu padá koutek úst, lze předpokládat komplikaci v příslušném věku a také nerovnováhu mezi rozumem a citem. Pravá půlka obličeje je vždy rozum, levá cit.“

Vyklenuté obočí svědčí o uměleckém cítění, silnější spodní ret o velké marnivosti své nositelky herečky Ingrid Bergmanové.

Foto: Repro foto Astrologie - Ilustrovaný průvodce, T. Wynne Griffon

Horní část čela souvisí s představivostí, střední s pamětí, část nad obočím odráží pozorovací schopnosti. Vysoké čelo se pojí s inteligencí.

„Vrásky a znaménka skoro vždy značí problém. Případné deficity se však dají trénovat a téměř vždy to vede k lehce změněným rysům nebo vyhlazení vrásek,“ ujišťuje Eliška Landovská.

Tři sektory na čele odpovídají i sférám otce, matky a sourozenců. „Úzká oblast nad obočím může prozradit, že dotyčný není nejlepší pozorovatel a že je i s největší pravděpodobností jedináček,“ uvádí Landovská. „Vrásky na čele znamenají starosti v rodině a špatné vztahy v ní.”

Kouzlo očí a obočí

Oči bývají často prvním, čeho si na druhém všimneme. Od pradávna se tvrdí, že jsou okny do duše, a Eliška Landovská to potvrzuje. „Čím větší oči, tím větší otevřenost a zájem o druhé lidi. Spousta umělců je má velké, neboť je druzí skutečně zajímají. Byť možná jen jako publikum, které jim tleská. Všimněte si, že málokterý zpěvák má malé oči. To je výjimka,“ myslí si Landovská.

Velké kulaté oči propůjčují dar vidět o něco víc než ostatní. Užší tvar naopak vypovídá o uzavřenosti člověka, hranaté o ambicích. Vnější oční koutky svěšené dolů svědčí o věrnosti a příchylnosti. „Takový partner málokdy zradí,“ podotýká Landovská a jako příklad uvádí Paula McCartneyho.

Zato opačný případ, šikmo zdvižené koutky očí, jež si někdy ženy tak rády malují tužkou, do partnerství soulad nepřinesou. „Říká se jim dračí nebo paví. Jejich majitelé snadno zahoří pro někoho jiného a dosavadního partnera klidně odloží.“ Vrásky u očí, kterým se říká vraní, poukazují na kvalitu partnerského vztahu. Když míří vzhůru, je vše v pořádku, ale v opačném případě naznačují smutek.

Pokud se mezi oči vejde pomyslné třetí položené na šířku, mají ideální velikost a tvář je díky tomu vyvážená a půvabná. Prostor mezi očima a obočím je velmi důležitý. Nazývá se palácem kariéry a vypovídá o profesním úspěchu. Je-li oblast úzká a matná, nesvědčí to o převratném vzestupu na společenském žebříčku.

„Slušná kariéra se dá našlápnout, když je místo mezi očima a obočím široké aspoň na dva prsty. Pokud na tři, je úžasná,“ poznamenává Eliška Landovská a jako příklad uvádí Karla Gotta. „V případě srostlého obočí kariéra pokulhává,“ dodává.

Prostor mezi očima a obočím se nazývá palác kariéry. Karel Gott jej má příkladný.

Foto: Petr Horník, Právo

Studenti se jí často ptají, proč se vyšvihli politici jako Brežněv nebo Andropov. Jejich prostor mezi očima a obočím nebyl ukázkovým příkladem zářného paláce kariéry.

„Odpovídám, že to nebyla jejich píle, která je vynesla vzhůru, ale že byli vybráni. Stála za nimi vlivná skupina, která je vytlačila nahoru.“ Srostlé obočí značí problém, protože intelekt a emoce spolu nekorespondují. Obočí nízko posazené je znakem velmi netrpělivých, rovné jako přímka zase byrokratického myšlení. Rostlé do oblouku je symptomem fantazie, představivosti a kreativity. Pokud je nepravidelné a posazené nízko, mívá jeho nositel sklony k výbuchům hněvu. Obočí padající dolů je znakem netrpělivosti.

Rozum a cit v souladu demonstruje souměrná tvář a stejná tloušťka rtů herce Richarda Burtona.

Foto: Repro foto Astrologie - Ilustrovaný průvodce, T. Wynne Griffon

Při čtení z tváře má i barva očí svůj význam. Nad její souvislostí s povahovým temperamentem si lámala hlavu řada vědců. Emocionální odstup modrookých lidí a vřelost hnědookých byla potvrzena i několika výzkumy. Podle Landovské je třeba mít ve tváři odkaz na povahový rys vepsán třikrát, abychom jej mohli nositeli přisoudit.

„Emoční chlad u ledově modrých očí potvrdím, pokud má dotyčný také úzké rty a špičatý nos. Pak by se dalo hovořit o citovém odstupu,“ uvádí příklad.

Co o nás vypovídá nos

Velký nos velkého ducha značí, plochonosý blb se ve stínu dlouhého nosu krčí, deklamoval Cyrano a měl nejspíš pravdu. Podle učení o fyziognomii obličeje nos odráží vitalitu a schopnost se prosadit. Tvar chřípí dodává informaci o uzavřenosti či otevřenosti svého nositele.

„Malý nosík může být sexy, ale odkazuje na slabou osobnost, která se v životě neprosadí. Pršáček je sice roztomilý, ale pozor na nezralost a lehkomyslnost jeho majitele,“ varuje Landovská.

Symetrické a rovné nosy patří lidem, kteří dobře znají své životní cíle a umějí si za nimi jít. Ostrý nos, který nemá šířku, u ničeho dlouho nevydrží, zato do všeho ryje. „Takoví lidé na nikom nenechají nit suchou, pořád druhé kritizují. Život s nimi je náročný.“

Pokud se na nose nachází hrbol či výčnělek, může poukazovat na rok života, kdy přijdou zásadní, až osudové změny. „Na některých mincích je vyobrazen Alexander Veliký z profilu a hrbolek na jeho nosu je jasně patrný. Je umístěn v sektoru třiatřicátého roku života. V tom věku Alexandr zemřel. Podobný výstupek na stejném místě měl i Karel IV. V témže věku utržil vážné zranění dřevcem skrz bradu při rytířském souboji. Bojoval o život a dva roky se z poranění léčil.“

Velké oči Elizabeth Taylorové značí otevřenost vůči lidem, schopnost vidět dál než ostatní. Rty hovoří o silných emocích.

Foto: Repro foto Astrologie - Ilustrovaný průvodce, T. Wynne Griffon

Ze žlábku mezi nosem a ústy lze odhadovat plodnost. „Hluboký souvisí se schopností mít děti do pozdního věku. Ovšem pánové si tuto oblast někdy zakrývají knírkem, aby mátli tělem. Stejně tak licousy maskují rýhy u uší, jež poukazují na sníženou mužskou potenci.“

Zdravotní problémy se podle ní manifestují změnami na obličeji dlouho dopředu. Kruhy těsně pod spodními víčky mohou vypovídat o problémech se srdcem, níže pak se střevy a s ledvinami. „Pokud se signály zachytí včas, lze s tím něco dělat. Nemoc vůbec nemusí propuknout.“

Jedny z nejlepších rysů, které můžeme zaznamenat, jsou nasolabiální rýhy mezi nosními křídly a tváří, které se táhnou od nosu až ke koutkům rtů. „Jsou znakem velkého bohatství. Pokud jdou do oblouku, přidává se i šťastná rodina. Svému nositeli propůjčují moc, bohatství, blahobyt.“

O citovém životě hovoří ústa

Výdej a příjem emocí můžeme odečíst ze rtů. Horní ret souvisí s emocemi, které vydáváme, dolní o těch, jež potřebujeme od ostatních. Silnější spodní ret poukazuje na nerovnováhu mezi příjmem a výdejem v citové oblasti.

„Velká spotřeba a malý výdej emocí,“ charakterizuje tento rys Landovská. Výrazně větší spodní ret je ohromně sexy a pyšní se jím okouzlující lidé. „Odvrácenou stranou však může být jejich marnivost a pýcha. Takovým lidem není nic dobré,“ připomíná.

Jestliže ústa padají k jedné straně, člověk má tendenci překrucovat skutečnost. Lidé, kterým rty končí před rýhou úst, bývají citově nesmělí.

„Pokud zkoumáte člověka podle fyziognomie obličeje, je třeba věnovat pozornost také tvářím. Syslí budou chtít urvat co nejvíc pro sebe, ale buclaté, andělíčkovské, nosí lidé, pro něž jsou vztahy prioritou a jsou ochotni pro druhé udělat maximum. Až na hranu sebeobětování. Ze vztahů mají radost a své přátele milují. Naopak tváře propadlé si udržují odstup. Často ani nepotřebují žít v páru. Dámy, charismatickým kovbojům s propadlými tvářemi se raději vyhněte,“ žertuje Landovská.

Rysy v tváři se s věkem mění, stejně jako některé povahové.

Foto: Repro foto: Poznej člověka na první pohled, Alfred J. Bierach

Brada hovoří o vůli, schopnosti se prosadit, sebejistotě i sebevědomí. Lidem s menší bradou často ubyde vitalita a energie kolem 49. roku života. Bývají snáze ovlivnitelní.

„Jejich protějšky mívají naopak bradu jaksepatří vyvinutou,“ upozorňuje astroložka. „Při letmém pohledu je pak hned jasné, kdo má ve vztahu hlavní slovo.“

Brada poznamenaná rýhami může odkazovat k potížím se štítnou žlázou. Důlek v bradě, který mnoho lidí považuje za sexy, svědčí o tom, že jeho majitel se chová jinak na veřejnosti a jinak v soukromí. „Snad proto ho často najdeme u herců, kam taky patří,“ uzavírá Eliška Landovská.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků