Zamilovat se do manipulátora není nic složitého. Pocity štěstí ale netrvají příliš dlouho. Z krásného vztahu se velmi záhy stává vězení, kde je přesně dáno, co se smí a nesmí.

Jakmile se žena vzepře těmto manipulacím, jeho dokonalá slovní obratnost ji natolik odzbrojí, že se mu nakonec ještě omluví. Tyran totiž mistrně ovládá umění vzbuzovat v druhém pocit viny a špatné svědomí.

Bohužel tím, že žena přistoupí přesně na jeho hru, utvrzuje ho ještě víc v jeho chování, které se navíc stále stupňuje a může přerůst ve skutečné domácí násilí.

Na skrytého tyrana mohou včas upozornit následující prvky chování:

  • Obviňuje vás z věcí, které nejsou vaší vinou. 
  • Mluví s vámi jako s dítětem, které neumí do pěti počítat.
  • V případě výtky či nespokojenosti používá zastrašující tón. 
  • Při zábavě rád své nejbližší popichuje a předhazuje jim jejich slabé stránky.
  • Neustále vás nebo děti za něco kritizuje a často hledá problém tam, kde není.
  • Dává vám či okolí neustále najevo svou nadřazenost - je přesvědčen, že má patent na rozum a proto rozhoduje úplně o všem, včetně vás.

Podle odborníků za takové chování obvykle může strach a nejistota z vlastní nedokonalosti. Jak tvrdí na svém blogu psycholog Bob Mandel: „Ovládání je způsob, kterým si naše ego hraje na boha.“

Tyran tak své ženě namlouvá, že jedině on je ten pan dokonalý, který má vždy pravdu a bez kterého by ona nebyla nic. Na základě těchto skutečností by ho žena měla zbožňovat, bezmezně jej poslouchat a maximálně podporovat třeba i tím, že se bude řídit jen jeho příkazy a přáními.

Je naděje na zlepšení?

Je to velmi nepravděpodobné, a to i za situace, kdy se agresor po svém útoku kaje. Často klečí na kolenou a se slzami v očích žadoní o odpuštění. Je to ale jen divadlo. Pokud mu žena podlehne a začne muže omlouvat, je velká pravděpodobnost, že se útok velmi záhy zopakuje a s větší intenzitou.

Řada lidí si myslí, že si za svůj úděl mohou ženy samy. Kdyby byly dostatečně chytré, nikdy by takovému muži nepodlehly. Nicméně ze statistik jasně vyplývá, že právě těmto mužům podléhají i velmi vzdělané a úspěšné ženy, které se na základě manipulací svého partnera mnohdy vzdají nejen své kariéry, ale i svých koníčků a přátel.

Šance na změnu tyrana je přitom minimální. Žena musí začít pracovat především na sobě. Naučit se říkat ne a dát jasně najevo svůj nesouhlas. V dané situaci se rozhodně nejedná o nic jednoduchého, jelikož tyran s despotickými sklony se s odmítnutím hned tak nesmíří. Naopak, nasadí všechny své zbraně, aby druhého opět dostal pod svou nadvládu. Proto je tak důležité, aby se žena obrátila na odbornou pomoc, bez ní nemá šanci tento tlak ustát.