Výzkum společnosti National Childbirth Trust ukázal, že problémy podobnými poporodní depresi může trpět jeden ze tří novopečených tatínků.

Jejich příčina se ale, na rozdíl od těch ženských, mírně liší. Zatímco ženy trpí poklesem estrogenu a pocitem izolace, nejčastějšími faktory depresí, které muži popisovali, byly „tlaky otcovství, nedostatek spánku a obavy z finanční zajištěnosti“.

Celých 73 % dotazovaných mužů uvedlo, že byli konstantně ve stresu z toho, že se obávali o psychické zdraví svého ženského protějšku.

Změna životní situace i role

Doktorka Sarah McMullenová, vedoucí výzkumu z National Childbirth Trust, se domnívá, že za „mužské poporodní deprese“ může být zodpovědný fakt, že se mění role mužů co se péče a starosti o děti a domácnost týká.

„Časy se mění, muži se více zapojují, chodí k porodu a v prvních týdnech života se o potomka a domácnost starají více, než jak tomu bylo kdysi zvykem. To znamená, že dochází ke změnám životních standardů rodiny, což se odráží jak na financích, tak i na psychice.“

Prostor pro komunikaci

Doktorka říká, že lékaři jsou si nyní vědomi toho, jak velký vliv a psychickou zátěž může mít příchod nového člena rodiny nejen na ženské, ale i mužské pohlaví, napsal telegraph.com.

„Deprese může postihnout jak ženy, tak i muže. Proto je nesmírně důležité zvyšovat povědomí nastávajících tatínků o tom, jaká bude situace, až jejich potomek přijde na svět, ale i bavit se s nimi o tom, co všechno je čeká.“

Povzbuzení mužů

Lékařka dodává, že se spousta mužů bojí o svých pocitech mluvit, mnozí je mohou vnímat jako náznak slabošství. Nabádá tak ženy, aby svému muži naslouchaly, povzbudily ho a staly se pro svůj protějšek stabilní oporou, kterou muži v tak zásadním životním okamžiku potřebují neméně než ony samy.

„Jde o kulturní povzbuzení. Ne všichni muži musí být ´macho´ a alfa samci celé ´smečky´. I oni procházejí určitými psychickými změnami,“ uzavírá John Chisholm, předseda Chair of the British Medical Association.