Obličej může být mocnou zbraní i největší slabinou při kontaktu s cizími lidmi. Jeho rysy jsou totiž tak působivé, že mohou neznámé osoby přesvědčit ve vteřině o důvěryhodnosti, nebo naopak o naprosté nespolehlivosti. Rysy v obličeji jsou podle vědců z Pensylvánie tak mocné, že dokonce mohou pachateli pomoci uniknout spravedlnosti.

Zatímco jedinci, kteří mají obočí do tvaru V (zvedající se od kořene nosu směrem ke stranám hlavy) a ústa s koutky směřujícími dolů, jsou považováni za velmi nedůvěryhodné (i když je pozorovatel vůbec nezná), osoby s obočím tvaru stříšky, a ústy s koutky nahoru působí naopak velmi spolehlivě a člověk jim snadno naletí.

Vizáž ovlivňuje důvěryhodnost

Experimentální pokus provedl psycholog Brian Holtz z Temple University v Pensylvánii. Skupině několika set účastníků předložil fotografie různých osob (s různými typy tváří) a oznámil jim, že dotyčný je šéf a snižuje všem platy o patnáct procent – včetně sebe. Pokud měl muž na fotografii obočí ve tvaru stříšky, ústa s koutky nahoru a byl atraktivní, lidé mu uvěřili. Pokud měl ale rysy nedůvěryhodnosti, lidé jeho rozhodnutí zpochybnili a mysleli si, že je chce okrást.

V jiném pokusu sledoval doktor Holtz důvěryhodnost svědků při soudním řízení. Lidé měli poslouchat výpovědi osob, z nichž některé záměrně lhaly. Posluchači věřili i lhářům, pokud měli důvěryhodné rysy.

„Evoluční teorie a neurovědy dokazují, že lidé automaticky vyvozují důvěryhodnost druhých podle obličejových rysů. Výsledky našich experimentů naznačují, že primární dojem důvěryhodnosti vyčtený z rysů obličeje ovlivňuje následující vnímání spravedlnosti, to je velmi důležité pro právní praxi,“ míní doktor Holtz, podle něhož by tak majitelé určitých rysů páchající trestnou činnost mohli svou vizáží negativně ovlivňovat přísedící u soudu.