Nejen s veškerým přístupem k moderním technologiím, které nám dávají možnost být v obraze a sdílet informace prakticky s kýmkoli, ale také otevřenost a informovanost v sexuální oblasti dávají volné pole k tomu, aby se případné problémy v této oblasti daly rychle vyřešit ke spokojenosti všech.

Bohužel i v dnešní moderní době se ale zdá, že informovanost v oblasti sexu není taková, jaká by měla být. Nejde ani tak o to, že by informace nebyly, ale spíše o to, že si je každý vykládá po svém. Z toho pak často plyne nespokojenost ve vztahu, citové strádání a frustrace.

Život a sex 

Zeptáte-li se kohokoli na partnerský vztah, řekne vám, že chce být spokojený i po sexuální stránce. Málokdo ale umí dostatečně poznat a pochopit svou vlastní sexualitu, z čehož následně mohou plynout problémy, které mohou v důsledku vztah docela zničit, uvádí Eligible magazine.

Preventivním krokem, který by celkovou spokojenost po sexuální stránce ve vztazích zlepšil, je informovanost. Nutno dodat, že správná. Ne vždy je totiž všechno, co čteme nebo slyšíme, tím pravým, co nám může pomoci.

Odborníci se proto zaměřili na různé aspekty sexuálního života a dali dohromady některé sexuální pravdy, jejichž poznáním si může řada lidí výrazně zlepšit sexuální život.

Skvělý sex není automatický 

Kdo už od počátku vztahu očekává, že milování s partnerem bude dokonalá pohádka bez chyb a omylů, nemůže se více mýlit. Skvělý sex není nic, co by přišlo automaticky. Je to něco, co se postupně učíme, rozvíjíme, praktikujeme a zdokonalujeme. Sexuální chemie na počátku svádí lidi dohromady, někdy za velmi podivných okolností, ale to, jak se bude vztah dál vyvíjet, už si lidé řídí sami.

Přitažlivost, snaha a ochota vztah po sexuální stránce rozvíjet proto musí zůstat součástí každého dne. Nejen svádění, erotika jako taková, ale i komunikace o tom, co se nám líbí či nelíbí, je oním klíčem ke skvělému prožitku, stejně jako ochota otevřít se jeden druhému a učit se navzájem.

Různá pohlaví, stejné potřeby 

Muži a ženy se mohou lišit v mnoha ohledech či názorech, sexuální potřeby ale mají společné. Stejně jako mají stejnou nezkušenost v počátcích milostného života. Jsou také společně ovlivňováni různými emocionálními či společenskými aspekty, které jim někdy brání v plném pochopení svých vlastních sexuálních tužeb.

Není ale vhodné dělit výkonnost nebo touhu po sexu podle pohlaví. Stejně jako není pravdivé tvrzení, že muži jsou připraveni na sex prakticky kdykoli (i když to tak mnohdy vypadá), není ani zcela pravda, že ženám stačí styk jednou či dvakrát do měsíce. Je to vždy o aktuálních pocitech a potřebách, jde jen o to poznat svého partnera a vyjít mu vstříc.

Sexualita jako součást života 

Sexualita jako taková je důležitá v každém věku, a to doslovně od narození až do smrti. Sex samotný je pak důležitý aspekt fyzického zdraví a také emocionální pohody.

Jakkoli se mnozí domnívají, že pokles sexuální touhy je přirozenou součástí stárnutí, faktem je, že tento problém je způsoben hormonálními poklesy, úzkostmi, depresemi či jinými zdravotními vlivy. Věk s tím nemá nic moc společného. Cítí-li se na to člověk, může si vychutnávat uspokojivý sexuální život i v důchodovém věku.

Velikost versus uspokojení 

Mezi muži i ženami panuje velmi zajímavé pojetí o tom, jak je to se sexuálním uspokojením žen. Jednoduše řečeno by se dalo uvést, že čím větší penis, tím větší uspokojení. Průzkumy přitom poukazují na zcela něco jiného. Důležitější pro uspokojení je obvod penisu, ne jeho délka. Možná i kvůli uvedenému přesvědčení téměř 75 % žen dosahuje uspokojení spíše při orálním sexu či masturbaci než při samotném styku.

Tak jako tak, úplně nejdůležitější pro uspokojení (a to vzájemné) je ale i něco dalšího - láska, kvalita samotného vztahu a sdílená intimita (ne samotný sex).

Předčasné vyvrcholení je realita, která má řešení   

Předčasná ejakulace představuje reálný problém a jako takový má i reálné řešení. Spíše než nějakou konkrétní léčbu ale odborníci doporučují trénink. A rozhodně zde neplatí, že je problémem jen mladých mužů. V určité životní etapě potká až 30 procent mužů, věk nehraje zásadní roli.

Sex jako prevence erektilní dysfunkce 

V otázce erektilní dysfunkce, tedy v případech, kdy má muž problém s dosažením či udržením erekce, panuje u většiny lidí přesvědčení, že hlavním viníkem je příliš mnoho sexu. Pravda je ale v opačném úhlu pohledu. Pravidelný sex je oním preventivním krokem, jak se erektilní dysfunkci zdárně vyhýbat.

Platí tu podobné pravidlo jako například u cvičení či sportu. Čím více budete trénovat, tím lepší výkony budete podávat.