Od začátku jsi věděl, že jsem taková

Tato věta u mnoha párů zazní z úst žen, když se snaží omluvit svou nezodpovědnost a chybu. Nejčastěji si ji muži vyslechnou například, když partnerka přijde domů později, než slíbila, nebo když neudělala něco, na čem byla s partnerem předem domluvená.

Ve vztahu dvou dospělých lidí je takové chování neakceptovatelné. Navíc i něco napovídá o charakteru, který tím vykazuje určité sklony k egoismu a nedospělému chování, jak cituje web terra.es. Pokud tuto větu používáte často, dáváte tím najevo, že se změnit nehodláte a váš přítel má buď možnost se s tím smířit, anebo to vzdát.

Tohle je všechno, co umíš?

Tak pokud něco takového sdělíte vaší drahé polovičce po právě prožitém milování, ať jde o první či desáté, pak mu můžete jednak ublížit a jednak velice silně narušit sebevědomí. Ať už byla tato věta vyřčena vážně, či z legrace, je zcela nepřípustná. Nejenže je to velmi ponižující, ale navíc můžete partnera odradit od dalšího milování s vámi.

Muž může získat pocit, že zcela v oblasti sexu selhal. Navíc to může vyvolat psychický blok, který způsobí problémy i v dalších vztazích. Pokud vám něco na sexu s protějškem nevyhovuje, místo urážek si zkuste promluvit, vše si vyjasnit a pokusit se najít pro oba přijatelné řešení.

Možná bychom se měli rozejít

Pokud nemyslíte toto tvrzení vážně a nejde vám o definitivní ukončení vztahu, pak ho za žádných okolností nevyslovujte. Jde totiž o způsob citového vydírání, kterým se snažíte něco ve vztahu změnit.

V případě, že jste opravdu na vážkách, zda má vztah cenu a v problémových situacích se tyto pochybnosti projeví ještě více, pak si své rozhodnutí promyslete nejprve v hlavě a teprve, až si budete stoprocentně jistá, tak to oznamte partnerovi.

Ale používat tuto větu jako prostředek, jak nahnat partnerovi strach, není zrovna ideální varianta. Když to budete opakovat příliš často, může se vám jednoho dne stát, že vašemu příteli dojde trpělivost a rozejde se s vámi on.

Proč nejsi jako můj expřítel?

V tomto případě jde o cílený způsob, jak ublížit a zranit. Jestli si skutečně myslíte, že byl váš bývalý přítel lepší, než je ten současný, proč tím pádem nejste s ním? Váš partner může být sebevíc tolerantní, ale zmiňování kvalit svého předchůdce málokdo snáší v klidu.

A když navíc řeknete, že byl váš bývalý například hezčí nebo že jste si s ním rozuměla v sexu víc, pak už skutečně riskujete, že si současný přítel začne balit kufry. Dřív než tuto nesmyslnou větu vyslovíte, si zkuste představit, jak by bylo vám, kdybyste tohle od partnera slyšela.

Ty jsi ale udělal to samé

Ve vztahu dospělých lidí by se nemělo objevovat oplácení, ať už něčeho, co partner udělal nebo řekl. Pokud tedy vyslovil něco, co vás rozčílilo, nesnažte se mu to vracet, nechovejte se jako malé dítě, kterému někdo rozšlapal bábovičku.

Zkuste přijmout kritiku se vztyčenou hlavou a bez toho, abyste hned přešla do útoku. Když vám přítel něco provede nebo řekne něco, co neměl, je třeba se bránit, ale na úrovni. Navíc neustálé připomínání chyb, kterých se jeden z partnerů dopustil, vztahu také příliš neprospívá.

Teď se mnou nějakou dobu nepočítej

Každý občas zažívá v práci období, kdy toho má hodně, je ve stresu a nic nestíhá. To poslední, na co má potom člověk náladu je přijít domů, vařit večeři a uklízet. Ale není možné, abyste tím pádem shodila všechno na partnera, který má také svou práci a může být ve stejné situaci jako vy.

Ženy mají navíc tendenci přikládat domácím pracím větší váhu než muži. A když je nezvládají samy, snaží se zaúkolovat partnera, který je většinou podle přítelkyně nezvládne tak dobře, jak by to dokázala ona. Když budete úkolovat přítele jako malé dítě, začnou vznikat zbytečné konflikty. V případě, že jste oba vytížení v práci, snažte se po tu dobu starat o domácnost společně, abyste se dřív zbavili povinností a mohli společně relaxovat.

Nechce se mi s tebou o tom mluvit

Zní to trochu, jako když slavná osobnost nebo politik odpoví na otázku novinářů „No comment“. Vy však toto odpovídáte člověku, který patří k vašim nejbližším, ke kterému byste si toto neměla dovolit. Když o něčem odmítáte mluvit, jen tím vzbudíte strach, nedůvěru a pochybnosti vaší drahé polovičky. Komunikace je ve vztahu klíčová, a pokud se vám o něčem s přítelem nechce mluvit, může to značit problém.

Nestojíš za nic

Negativní hodnocení vzhledu či inteligence vaší drahé polovičky jsou velmi ošemetná. Ať už jsou míněny vážně, nebo v legraci, neměly by mít kritický podtext. Ženy, ale ani muži neslyší rádi kritiku. Jde o způsob psychologické agrese, která je ve vztahu absolutně zbytečná. Pokud se snažíte tímto způsobem dát najevo, co se vám na druhém nelíbí, nejde zrovna o ideální podání.

Když vám přijde, že partner přibral, méně o sebe pečuje, zkuste si s ním v klidu promluvit a opatrně mu naznačit svůj názor, ne ho však otevřeně kritizovat.