Vyslechnu třeba vyprávění chovatelů morčat o tom, jaké mají problémy se svými miláčky, se kterými jedou právě na výstavu. Nebo čelím dotazům na nepravidelný menstruační cyklus. Anebo se musím vyjádřit k problémům manželské nevěry.

Kolik času stráví člověk za celý den hovorem? Když odečteme noc a nepočítáme výkřiky ze spaní, bude to jistě několik hodin. Pokud se sejde pár lidí, málokdy vydrží jen mlčet. Dřív nebo později začnou mluvit o všem možném. Dvě třetiny naší konverzace se prý týkají společenských záležitostí.

Žena dokáže používat svou řeč jako nebezpečně ohrožující zbraň. Několika slovy dovede ze svého muže udělat neschopného troubu. Snadno ho poníží a zesměšní.

Proč lidé spolu neustále mluví? Stojí to přece nemalou energii a žádný jiný živočich k přežití slova nepotřebuje. Člověk má proti ostatním bytostem jednu zvláštnost: schopnost napodobovat druhé pohledem i způsobem myšlení. Napodobování způsobují takzvané memy. Vše, co se člověk naučí imitováním druhého, je mem. Lidé tyto úspěšné memy kopírují, rozmnožují a šíří. Ženy jsou v předávání memů úspěšnější než vládci tvorstva.

Rozdíly mezi mužskou a ženskou řečí se začínají projevovat v raném věku

Děvčata mluví dříve než chlapci. Už v kojeneckém věku se víc zajímají o obličeje. Se zájmem registrují zvuky, které tyto vydávají. Chlapce upokojí prozkoumání hračky. Dřív nebo později ji rozmontují, zatímco děvčátka začínají se svými panenkami rozmlouvat.

S největší pravděpodobností je to dáno vývojem našeho živočišného druhu. Muž byl připraven k lovu zvěře, žena pečovala o domácnost a věnovala se s ostatními ženami sběru lesních plodin. Při lovu toho zpravidla moc nenamluvíte, abyste nevyplašili zvěř. Naopak doma nebo na poli můžete povídat prakticky nepřetržitě.

Žena také dokáže používat svou řeč jako nebezpečně ohrožující zbraň. Několika slovy dovede ze svého muže udělat neschopného troubu. Snadno ho poníží a zesměšní. Umí ho ale pochválit i tak, že je z něho náhle mistr světa.

Muž se ve vztahu se svou řečí obvykle moc neprosadí. Koktá výmluvy, proč se vrací z hospody pozdě. Nedokáže ženě vyznat patřičně vzletnými slovy lásku. Její slova mu často jdou jedním uchem tam a druhým ven. Raději zaleze do kouta a je zticha. Co dokáže muž zbraní, dokáže žena slovem. Její výřečnost budí u řady mužů obavy. O některých lidech se říká, že mluví rychleji, než myslí. Samozřejmě to může platit i o mužích. Naprostá většina žen však nad nimi v rychlosti jazyka vítězí.

Většinou se jim daří odlišovat vjemy přicházející z pravého nebo levého ucha. Je to možná dáno již dříve uvedenou preferencí pravé a levé poloviny mozku. Psychologové zjistili, že pokud ženě zašeptáme vtip do levého ucha, připadá jí vtipnější než ten, který vnímá pravým uchem. Endokrinolog Jaromír Janata však nabádá k opatrnosti. Ženy se často smějí víc jen proto, aby se zalíbily svému protějšku.