Když jsem to před mnoha lety poprvé četl, říkal jsem si, jak byl ten dědečkův pan farář laskavý. Na rozdíl od katechety, který učil nedávno zemřelého ministra kultury Pavla Dostála a který děti v náboženství nehladil. Naopak budoucího ministra občas nelítostně seřezal.

Za časté hlazení se dříve neodsuzovalo

Před několika dny jsem si na pátera Horáka vzpomněl v souvislosti s pedofilními aférami rakouských a německých duchovních. Kdyby chudák dědeček žil, mohl by se klidně přihlásit mezi zneužívané. Dětská hlava na katechetově stehně a časté hlazení, to by někdo mohl snadno považovat za chování výsostně podezřelé.

Není pochyb o tom, že existuje zneužívání a „zneužívání“. Nevzpomínám si, že by měl dědeček v důsledku tohoto hlazení jakékoli problémy. Zato dnes ta kritéria poněkud přitvrdila. Vysokoškolský učitel může být obžalován za to, že jeho pohled ulpěl delší dobu v hlubokém výstřihu studentky. Za sexuální obtěžování lze prý považovat i vyprávění mírně nemravného vtipu.

 

Stejně jako existují špatní lékaři, úplatní soudci a zločinní policisté, existují také pedofilní duchovní.

Také dnešní čtyřicátníci a padesátníci, kteří se houfně prohlašují za oběti dávného kněžského zneužití, by měli být podrobeni odbornému zkoumání. Zjišťovalo by se, zda nesou nějaké následky. A pokud si stěžují na problémy v partnerské komunikaci nebo na poruchy erekce, lze úspěšně pochybovat o tom, že je to opravdu v důsledku zneužívání. Spíše se bude jednat o normální poruchy, které souvisí s věkem.

Žaloby pak podávají se snahou o skandalizaci, a hlavně s touhou po finančním odškodnění. Nejsem žádným advokátem obviněných duchovních, ale považuji za chybu, že tyto myšlenky nezazněly v nedávné televizní debatě. Moderátor se tam snažil dostat ze tří přítomných církevních aktivistů souhlas s myšlenkou, že by pedofilní jednání katolických duchovních mohlo souviset s jejich nucenou sexuální abstinencí.

Stejně jako existují špatní lékaři, úplatní soudci a zločinní policisté, existují také pedofilní duchovní. O tom není pochyb. Nezodpovězená otázka zní: může jejich výskyt zvyšovat kněžský celibát, vynucovaný katolickou církví? Renomovaní sexuologové a reprezentativní výzkumy odpovídají na tuto otázku jednoznačně kladně. V televizní debatě to bohužel nezaznělo.

Často ani bičování nepomůže

Potlačení sexuality nevede vždy k ušlechtilosti a citové stabilitě. Naopak. Sexuální askeze nahrává různým sexuálním úchylkám a mravním pokleskům. Je ale pravda, že celoživotní sexuální abstinence nepůsobí žádné zdravotní potíže. A život v celibátu připadá přitažlivý řadě homosexuálních a pedofilních jedinců.

Nepřátelství k sexu pak považují za jakousi boží zkoušku. Někteří v ní bohužel neobstojí. Často nepomůže ani bičování vlastního těla. Nedávno jsme se z našeho tisku dozvěděli, že toto masochistické sebemrskačství provozoval prý jednou týdně i poslední římskokatolický papež.