Hlavní obsah

Radim Uzel: Máme za sebou tři sexuální revoluce

20. 2. 2010, 15:00
Právo, Radim Uzel

První sexuální revoluce prošla Evropou v průběhu prvního tisíciletí našeho letopočtu a je spojena s šířením křesťanství. Založila jednotný kulturní vzorec evropského sexuálního chování. Výrazným způsobem změnila především staré antické mravy. Zejména dřívější poměrně přátelský poměr k homosexualitě. Ale rovněž podobu manželské lásky.

Foto: Profimedia.cz

V sexuálním vývoji se začalo experimentovat s formami mileneckých a rodinných vztahů.

Článek

Za své vzaly také některé divošské sexuální praktiky asijských kmenů osídlujících Evropu v průběhu stěhování národů. A nakonec i staré kmenové zvyky Slovanů na našem území.

Přísná monogamie párové rodiny

Tato první revoluce zavedla přísnou monogamii párové rodiny, zakázala incest a ostře se vymezila proti homosexualitě. Odlišila takzvané legitimní (manželské) a nelegitimní (nemanželské) děti. Postupně prosadila úplný monopol manželství na sex a nerozlučitelnost manželského svazku.

Před partnerskou nevěrou už samozřejmě nebylo možné zavírat oči. Hříšná nevěra byla jakž takž tolerována. Zejména u mužů nižších společenských vrstev.

Důraz na pohlavní zdrženlivost a oslava neposkvrněného panenství, to byla jedna strana tehdejší morálky.

Dvojí morálka

Druhou odvrácenou stránkou této morálky bylo připuštění prostituce. Ovšem pouze pro muže. Proto se velice často mluvilo o takzvané dvojí morálce. Druhá sexuální revoluce z přelomu druhé poloviny 16. století se vyznačuje novou sexuální otevřeností. Přinesla do života lidí takzvaný hédonismus.

Je to vlastně tělesné rozkošnictví a smyslové požitkářství. Vysoké hodnocení sexuality našlo výraz zejména v renesančním umění. Je zajímavé, že to prý vedlo dokonce k výraznému zvýšení počtu nemanželských porodů s vrcholem v roce 1590. Třetí sexuální revoluce proběhla v 60. a 70. letech dvacátého století. Vyznačovala se emancipací i zvýšeným vzděláním žen a účinnou antikoncepcí. Odmítla monopol manželství na sex a hodně oddělila sex od rozmnožování.

Skupinový sex a výměna partnerů

Další vývoj přinesl experimentování s formami sexuálních vztahů. Soužití nesezdaných začalo nabývat na významu. Také jsme se dozvídali o sexuálních výstřelcích: o skupinovém manželství, skupinovém sexu nebo o výměně sexuálních partnerů. V médiích měly značnou publicitu, ale šlo o poměrně vzácné jevy.

Třetí sexuální revoluce přinesla i uznání nemanželských dětí. Dnes už nenesou stigma vyvržence lidské společnosti. Jsou s manželskými zcela rovnoprávné. Revoluce uznala také práva homosexuálů.

Sexuální kontrarevoluce

Konec dvacátého století poznamenala zvýšená sexuální zodpovědnost. Zejména u mladých lidí. Ve srovnání s počátkem třetí revoluce, který byl spjat s takzvaným hnutím hippies, dochází ke snížení výskytu promiskuity a volné lásky. Možná to způsobily vir HIV/AIDS. Někdy se hovoří dokonce o takzvané sexuální kontrarevoluci.

Lidská sexualita se už pravděpodobně nikdy nevrátí k parametrům devatenáctého století.

Máme víc volného času než naši předkové a můžeme se více věnovat svým zábavám a potěšením. A jelikož je sex především potěšením, dá se předpokládat, že se současníci věnují sexuálním radovánkám častěji než naši předkové.

Reklama

Související články

Výběr článků