Kuriózní je, že vznik tohoto termínu nezpůsobily prezidentovy sexuální aktivity. Za všechno může historka. Republikán Coolidge stál v čele Spojených států v letech 1923-29. Proslul izolacionistickou politikou vůči Evropě a vydáním zákonů proti přistěhovalectví Číňanů i Japonců. V roce 1928 se rozhodl koupit farmu.

Na muže, který mířil do zaslouženého důchodu, to nebyl zas tak špatný nápad. Tehdy šestapadesátiletý Coolidge se vypravil na obhlídku vybrané farmy. A předvoj mu pochopitelně dělala jeho manželka. Poměry na amerických farmách byly ve dvacátých letech dost primitivní. Nikoho proto příliš nepřekvapilo, že před vraty farmy ležela hromada hnoje a na ní skákal kohout na slepici.

Kohout to dělá dvacetkrát denně

První dáma USA se zájmem sledovala tuto sexuální aktivitu. Její průvodce kohoutův výkon komentoval: „Račte si povšimnout tohoto našeho kohoutího šampióna. Skáče na slepici nejméně dvacetkrát denně.“ Dvacetkrát denně? ptala se s údivem paní prezidentová. „Až tudy půjde můj manžel, ukažte mu vašeho šampióna, aby si z něj mohl vzít příklad!

Coolidgeův efekt je úkaz vlastní většině savců: často odmítají opakovanou soulož s tou samou samičkou a reagují zvýšenou sexuální aktivitou na samičku novou.

Za půl hodiny už tudy kráčel sám pan prezident a ejhle, situace se opakovala. Kohout obšťastňoval slepici, opět na hromadě hnoje. „Pane prezidente, vaše žena si přála, abychom vám ukázali tohoto kohoutího přeborníka, který skáče na slepici dvacetkrát denně.“

A to je pořád stejná slepice? ptal prezident. „Zdaleka ne,“ odvětili průvodci. „Pokaždé to dělá s jinou slepicí.“ Tak to řekněte paní prezidentové, řekl s pobaveným úsměvem J. C. Coolidge a pokračoval v prohlídce farmy.

Samčím přeborníkem laboratorní potkan

Aniž to tehdy tušil, pojmenoval bezděky sexuologický jev vlastní téměř všem savcům a většině ptáků. Mezi největší sexuální přeborníky patří třeba samec bílého laboratorního potkana. Skočí na svou samici mnohokrát denně.

Ale přijde chvíle, kdy i tento přeborník sedí unaveně v pokusném teráriu a prostě už neskočí. V té chvíli přichází výzkumný pracovník, vyjme unavenou samici a na sexuální kolbiště hodí jinou. A náhle se stane zázrak. Krysí samec opět skočí.

Pro člověka a jeho sexuální chování platí mnohé z živočišné říše. Bylo by proto s podivem, kdyby se i u něho neprojevoval nějakým způsobem Coolidgeův efekt. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Každý jich zná dost ze svého okolí. A obávám se, že mnoho lidí toto neblahé nutkání k výměně partnerky pocítí občas na vlastní kůži.

Puzení řady mužů k tomu, aby se chovali jako kohoutí a krysí samci, však významně brzdí etické, kulturní a společenské normy. Pokud ovšem tyto brzdy nefungují dostatečně účinně, mohou být následky neblahé. Tak jako ve většině případů, kdy selžou brzdy.