„Rodina je u nás stále křehčí a vzácnější útvar, mít děti je dnes daleko svobodnější a odpovědnější rozhodnutí. Výsledky sčítání lidu ukazují, že proměna emocionální vazby v rodinu a rodičovství je dnes stále těžší. Proto má dnes také mateřství i otcovství hlubší a méně formální obsah. Přiznat cit k otci nebylo dříve tak běžné, jako naopak k matce. Avšak citový vztah k otci se v současnosti proměňuje, dnes projevy citu potřebují stále více i tátové, včetně nás otců již dospělých dětí,“ vysvětluje sociolog Ivan Gabal.

Výzkum sledoval nejen povědomí o existenci tohoto svátku, ale také přístup respondentů k němu. Na otázku, zda by se měl Den otců připomínat, odpovědělo 72 procent dotazovaných „ano“ či „spíše ano“.

Tři nejčastější postoje k otázce, jakým způsobem by se měl připomínat Den otců, zahrnovaly poděkování otci, obdarování otce a setkání s tátou u piva. Úctyhodných 61 procent respondentů by uvítalo ustavení Dne otců jako významný den.

Vemte tátu na pivo

A co na Den otců říká Vojta Kotek, populární mladý herec, syn člena souboru Divadla Járy Cimrmana?

„Na tátovi si vážím jeho specifického smyslu pro humor. S obrovskou vytrvalostí se celý život vydává po stopách Járy Cimrmana, a já zase tak nějak po těch jeho. Naše cesty se kvůli vytíženosti obou teď tak často nepotkávají, ale když říkáte, že bude Den otců, pokusím se ho zlákat v neděli na pivo. Myslím, že rozhodně nebude proti!“

Svátek Dne otců

Svátek Dne otců byl poprvé iniciovaný Sonorou Smart Doddem 19. června 1910. Chtěl tak poděkovat svému otci, jenž sám vychoval pět dětí. V Americe je tento svátek velmi populární a postupem času jej začali slavit v Německu, Rakousku a v mnoha dalších evropských zemích.

Liší se pouze ve dni, kdy svátek slaví. Zatímco většina zemí si jej připomíná každou třetí červnovou neděli, v Rusku to je 23. února (na počest bojovníků za vlast), 19. března v Itálii, Portugalsku, Španělsku; 5. prosince v Thajsku či druhou listopadovou neděli ve Skandinávii.