První lekce finanční gramotnosti můžete svým potomkům dát již na prvním a druhém stupni základních škol. "Naučte je dobře hospodařit s drobnou sumou peněz v podobě kapesného. Především však jděte sami příkladem a pokuste se dětem vštípit zásady zodpovědného rozhodování," radí Pavel Kočalka ze společnosti KLV Consulting.

Jak na kapesné?

V první řadě nastavte pravidla a účel kapesného tak, aby o nakládání s ním mohl školák od počátku sám rozhodovat. Mělo by být tedy výhradně na něm, za co peníze utratí. U prvňáčků se doporučuje nastavit kapesné na desetikorunu týdně, kterou by mu rodiče měli dávat v pravidelnou dobu - např. každou neděli večer.

S každým dalším školním rokem je dobré kapesné o stejnou sumu navyšovat. Dětem na druhém stupni se doporučuje dávat kapesné v hodnotě 300 korun na měsíc. Pokud dítě zprvu se svými penězi nevystačí, je dobré hned danou částku nenavyšovat. Jedině tak donutí svá dítka nad každou vydanou korunou skutečně přemýšlet.

Jak na finanční přešlapy dětí?

Není pochyb o tom, že především v počátcích dávání kapesného bude mít dítě problém s kapesným vyjít. Obvykle hned druhý den vše utratí. "Jestliže se tak stane, dejte potomkovi vlídně ale jasně najevo, že udělal chybu. Napoprvé ji můžete prominout, ale příště už zůstaňte neoblomní. Snažte se mu vštípit správné zásady, které se mu budou hodit v dospělosti, kdy bude řešit například spotřebitelské půjčky nebo hypotéku," vysvětluje Pavel Kočalka.

Ratolesti se tak naučí hospodařit s omezenou částkou, která s trochou nadsázky simuluje domácí rozpočet. Zjistí, že je nutné plánovat příjmy i výdaje, vnímat otázku financí v souvislostech a stanovovat si priority při nákupu hraček, pamlsků a jiného zboží. Obecně by se pak děti měly naučit nadřazovat své potřeby před svými přáními.

Jak naučit dělat děti kompromisy

Čím starší dítě bude, tím bude samozřejmě toužit po vyšším kapesném. Jestliže si to můžete dovolit, klidně na jeho požadavek přistupte. Nechte si však nejdříve předložit jeho argumenty, naslouchejte a diskutujte o jeho požadavcích.

Jestliže není zvýšení kapesného z finančních důvodů možné, vysvětlete potomkovi, že nemůže mít všechno, co si přeje, i když někdo jiný ze třídy dostává víc peněz, nosí značkové oblečení nebo má nejnovější technologické hračky. Získá tak už v nízkém věku představu o reálném fungování světa, naučí se dělat kompromisy a naslouchat druhým při formulování svých požadavků.

Šetření se vyplácí

Žáka na druhém stupni základní školy můžete rovněž zasvětit i do spoření. Jistě se setkáte s tím, že si bude chtít časem koupit nějakou dražší hračku nebo počítačovou hru. „Sdělte mu, že mu na ni rádi přispějete, avšak za předpokladu, že si sám naspoří konkrétní částku ze svého kapesného." Dítě se bude postupně učit větší nezávislosti, vnímat finanční otázky v souvislostech a začne se spoléhat samo na sebe, protože pozná, že podporovatelská ruka rodiče bude mít jen omezený dosah.

Samozřejmě rodiče mohou své děti finančně podpořit i za dlouhodobé výsledky ve škole. Nicméně u jednorázových úspěchů je vhodnější volit pouze pochvalu.

Děti by měly znát chod a finanční náročnost domácnosti

Nelze spoléhat na to, že se dítě naučí finanční gramotnosti pouze ve škole. Takto směrované výukové programy nejsou zatím příliš rozšířené a finanční problematika se řeší jen omezeně například v rámci občanské nauky.

"Dětem proto můžete i sami objasnit některé základní finanční otázky chodu vaší domácnosti: vysvětlit principy spoření v bance, kdy a za jakých podmínek je možné si půjčit peníze, proč je třeba vracet dluhy a jaké sankce lidem hrozí při nesplácení závazků. Ozřejměte jim tvorbu jednoduchého domácího rozpočtu, uveďte příklady pravidelných hlavních příjmů a výdajů včetně těch jednorázových, zkuste se zmínit, k čemu může vést schodkový rozpočet a podobně," dodává Pavel Kočalka.