První dávku Hexavakcíny, jež v sobě zahrnuje právě vakcínu proti černému kašli, záškrtu, tetanu, žloutence typu B, dětské obrně a infekcím způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b., lze tedy aplikovat již v 9. týdnu života dítěte.

Tuto skutečnost vítají lékaři zejména díky tomu, že miminka budou mnohem dříve chráněna proti nebezpečnému černému kašli. Toto onemocnění totiž v poslední době zaznamenalo vyšší výskyt, než tomu bylo celé desítky let. Proto lékaři doporučují i rodičům, aby se nechali sami naočkovat kombinovanou vakcínou proti černému kašli, záškrtu a tetanu. V naprosté většině případů se totiž novorozenec nakazí černým kašlem od nejbližších členů rodiny.

Posunout lze i ostatní očkování

Zrušení plošného očkování proti tuberkulóze by mohlo znamenat i možnost dřívějšího očkování proti pneumokokovým infekcím, které u dětí způsobují řadu onemocnění, nejčastěji záněty středního ucha.Toto očkování je nepovinné, ale od 1. 1. 2010 je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Dříve, a to již od 6. týdne života dítěte, lze začít i s očkováním proti rotavirovým onemocněním, které zatím ale není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Statistiky potvrzují, že s rotaviry se setká téměř každé malé dítě. Onemocnění je provázeno intenzivními průjmy, obvykle spojenými se zvracením, a někdy může vést až k dehydrataci. Očkovací látka se podává ústy bez nutnosti vpichu, což je pro děti šetrné.

Povinný očkovací kalendář
od 9. týdne1. dávka Hexavakcíny - záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B, virová hepatitida typu B a očkování proti dětské přenosné obrně
od 13. týdne
Hexavakcína - 2. dávka
od 18. týdne
Hexavakcína - 3. dávka
od 10.-17. měsíce
Hexavakcína - 4. dávka
15. měsíců
spalničky, příušnice, zarděnky, 1. očkování
21. - 25. měsíc
spalničky, příušnice, zarděnky (2. očkování v odstupu šest až 10 měsíců po 1. očkování)
5.–6. rok záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
10.-11. rok
záškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna
12.-13. rok
virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) – tři dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců
 13.-14. rok
dětská přenosná obrna (přeočkování) pro děti, které nedostaly 5. dávku mezi 10.–11. rokem
 14.-15. rokTetanus (přeočkování, další vždy po 10–15 letech), pro děti očkované proti tetanu mezi 10.–11. rokem přeočkování až v 25 letech