Děti, které se pravidelně pohybují v hodinách tělocviku a mají možnost vykonávat tělesné aktivity i v jiných obdobích vyučovacího dne, jsou štíhlejší a mají lepší kondici i zdraví než ty, které jsou z tělocviku omluveny nebo vyloučeny.

„Pokud víme, tak tohle je první školní studie, která se zabývala dlouhodobým vlivem fyzické aktivity a která dokazuje pozitivní změny ve všech parametrech výzkumu,“ uvedla autorka studie docentka Susi Kriemlerová z Univerzity v Basileji.

Její tým sledoval děti ve věku mezi sedmi a jedenácti lety po celý jeden rok. Děti, které každý týden cvičily v rámci tělocviku alespoň tři vyučovací hodiny, byly rychlejší při běhu, měly lepší kondici, méně podkožního tuku a také lepší BMI.

V Česku děti na školách cvičí v průměru dvě hodiny týdně

Na českých základních školách je tělesná výchova povinný předmět v rozsahu dvou až tří hodin týdně. Děti se při tělocviku věnují mj. také základní gymnastické a atletické průpravě, plavání a hrají sportovní hry, jako například fotbal, florbal, basketbal, volejbal.

Čeští školáci se  účastní různých závodů a soutěží, školy mezi sebou pořádají např. fotbalové, či florbalové turnaje.

Pokud se děti věnují i ve volném čase nějakému sportu pravidelně, určitě je to, jak uvádí studie, vidět na jejich posílené imunitě a lepší fyzické kondici.