Výzkum odborníků z Bristol University přinesl další důkazy k řadě těch z dřívější doby, a sice že stres je nejvýznamnějším rizikovým faktorem prostředí, které ke vzniku astmatu mohou přispívat.

Podle profesora Johna Hendersona by měla být prevence stresu v těhotenství základním principem boje s vymýcením astmatu. „Pravděpodobně přirozená reakce na stres, kdy se vylučuje celé spektrum hormonů, může ovlivňovat vývoj plodu a jeho imunitní systém, který se později bouří sám proti sobě,“ tvrdí profesor Henderson.

Studie bristolského týmu byla publikována v odborném časopise Allergy and Clinical Immunology.