Údaje o zdravotním stavu anonymního dárce se uchovávají po dobu 30 let od provedení umělého oplodnění.

Umělé oplodnění se provede ženě v jejím plodném věku, a to na základě písemné žádosti ženy a muže. Jde-li o vdanou ženu, jen na základě písemné žádosti vdané ženy a jejího manžela.

Asistovaná reprodukce není možná pro účely volby pohlaví budoucího dítěte s výjimkou případů, kdy použitím této metody lze předejít vážným geneticky podmíněným nemocem s vazbou na pohlaví.

Interrupce i ženám z Evropské unie

Ženě, která není státním občanem ČR, lze těhotenství z jiných než zdravotních důvodů ukončit, je-li osobou, která má nárok na rovné zacházení podle přímo použitelných předpisů evropského společenství.

Nezletilé pacientce lze těhotenství ze zdravotních důvodů uměle ukončit, pokud s tím vysloví souhlas její zákonný zástupce. Ze zdravotního pojištění už nebude hrazena závodní preventivní péče.

Doklad o pracovní neschopnosti má být jen od registrujícího praktického lékaře. (To je podle lékařské komory v praxi velmi nevýhodné a někdy i nemožné, protože bude-li pacient hospitalizován například na ARO, bude muset být volán praktický lékař, aby mu vystavil neschopenku.)