Američtí vědci ze Stanford University zjistili, že takový zážitek na těle dětí zanechá nesmazatelnou stopu a poškodí jejich mozek. Jedinci s PTSD pak mají vážné problémy dosáhnout vývojových stádií v oblasti sociální, emocionální i vzdělávací.

Děti zažívající posttraumatickou stresovou poruchu po nějakém otřesném zážitku měli podle Victora Carriona a Lucile Packardové vyšší obsah stresového hormonu kortisolu v krvi a menší oblast mozku zvanou hippocampus. Tahle část mozku je přitom zodpovědná právě za emocionální procesy a paměťové pochody. 

"Nemluvíme o stresu, který mají děti, když musí dělat své domácí úlohy nebo se hádají se svým otcem. Mluvíme o závažném traumatickém stresu. Tyto děti se cítí, jako by je někdo odvlekl doprostřed široké cesty a tam se na ně valil obří náklaďák. Ačkoli každodenní hladina stresu je nezbytná pro stimulaci vývoje u normální mozku, nadměrné množství stresu je velmi nebezpečné," tvrdí profesor Carrion.