Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Na černé listině OSN přibylo devět jedovatých chemikálií

Stockholmská konvence OSN o nebezpečných chemikáliích, na jejímž seznamu bylo dosud 12 zakázaných látek, se rozšíří o dalších devět. Mezi nově zakázanými substancemi jsou mimo jiné pesticidy a zpomalovače hoření. Na rozšíření seznamu se dohodli účastníci ženevské vládní konference, kterou pořádal Program OSN pro životní prostředí UNEP.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Na černé listině OSN přibylo devět jedovatých chemikálií

 "Je to jasný signál, že vlády po celém světě berou vážně rizika takových jedovatých látek," řekl v sobotu podle agentury DPA ředitel UNEP Achim Steiner. Zakázána bude výroba například pesticidu lindanu. V Česku je tato látka zakázána už dlouho.

Na seznamu budou i jemu podobné látky alfa- a betahexachlorcyklohexan (HCH), které vznikají jako vedlejší produkty při výrobě lindanu. Zakázány mají být i skupiny bromdifenyleterů používané jako zpomalovače hoření, insekticidy chlordekon a pentachlorbenzen (PeCB).

Některé látky jsou rozsáhle využívány

Asi největší komplikací pro průmysl bude eliminace nebezpečné látky perfluorooktansulfonát (PFOS) a jeho solí. Ty se používaly například k impregnaci papíru a textilií, obsahují je elektronické části výrobků, hasicí pěny, nebo hydraulické emulze. S předměty, které obsahují PFOS, se čile obchoduje.

"Jde každoročně o miliardy dolarů a velmi širokou škálu výrobků," prohlásil výkonný tajemník Stockholmské konvence Donald Copper. Země, které k dohodě přistoupily, mají rok na to, aby sdělily, zda toxické látky zakážou nebo omezí, anebo jestli budou potřebovat výjimku, případně prodloužení lhůty. Rozvojovým zemím umožní dodatky k seznamu přijmout mezinárodní pomoc při shromažďování a ničení látek, které by se jinak mohly dostat do půdy nebo do vody.

Seznam vznikl v roce 2001

Úmluva Spojených národů o zákazu výroby a užívání dvanácti toxických látek, označovaných jako organické trvale znečišťující látky (POPs) byla podepsána v roce 2001 v Stockholmu. Takzvaná Stockholmská konvence se zaměřila na nebezpečné pesticidy a průmyslové chemikálie, které jsou životu nebezpečné, poškozují nervový a imunitní systém, jsou rakovinotvorné, nebo mohou způsobit neplodnost nebo poškozují vývoj plodu. Úmluvu podepsala i Česká republika.

Mezi 12 původními zakázanými chemikáliemi figuruje devět pesticidů jako například DDT, heptachlor, hexachlorobenzen, dvě průmyslové chemikálie a jejich neúmyslné vedlejší produkty, především dioxiny a furany. Pro DDT ale existuje i výjimka, látka se totiž používá k likvidaci nebezpečného komára maláriového. 

Látky přidané na seznam nebezpečných chemikálií
alfahexachlorcyklohexan
betahexachlorcyklohexan
hexabromdifenyleter
heptabromdifenyleter
tetrabromdifenyleter
pentabromdifenyleter
chlordekon
hexabrombifenyl
perfluorooktansulfonát a jeho soli
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků