Tuarégové podle agentury Reuters oznámili, že u hranic s Alžírskem zadrželi dva vysoké představitele islámských radikálů. Jde o třetího nejvýš postaveného muže hnutí Ansar Dine Mohamada Músi Muhamada, který zavedl právo šaría v Timbuktu. Druhým dopadeným je člen skupiny MUJAO Umajní Uld Babu Achmad, který zřejmě stál za únosem francouzského občana.

"Stíhali jsme kolonu islamistů a předevčírem jsme oba zajali," řekl mluvčí MNLA Ibrahím Assalíh." MNLA ukončila v lednu spojení s Ansar Dine a hájí čistě zájmy separatistických Tuarégů. Bamako s nimi vyjednává.

Nálety na zázemí radikálů

Fabius sdělil, že cílem náletů bylo „zničit základny a sklady paliv“ poblíž Tessalitu ležícím asi 200 kilometrů severně od Kidalu. Panují obavy, že by se vzbouřenci mohli v horách zkonsolidovat a přeskupit.

„Když se podíváte na mapu, mohou najít úkryty na severu a severovýchodě. Ale tam mohou zůstat dlouho, jen když budou mít cestu k zásobám. Velmi účinným manévrem tomu armáda zabránila,“ řekl Fabius. Neuvedl ale, jestli jsou nálety předzvěstí další pozemní ofenzívy.

Od zahájení intervence 11. ledna se podařilo nejen zastavit postup radikálních muslimů k Bamaku, ale také je vytlačit z většiny oblastí, které ovládli. Francouzi už dobyli všechna města s výjimkou Kidalu. U něj mají pod kontrolou jeho letiště, ale město je v rukou separatistických Tuarégů z hnutí MNLA.

Mali

FOTO: Novinky.cz s použitím Yahoo Maps, Novinky


Tessalit u alžírských hranic je branou do hor Adrar des Ifoghas, kde by mohli vzbouřenci najít úkryt a kde zřejmě zadržovali zahraniční rukojmí.

Podle armádních expertů je hornatá oblast Sahary dokonalým úkrytem pro radikály, kde je velmi těžké je porazit. A je otázkou, zda přerušení zásobovacích linií bude mít takový účinek, jaký Fabius očekává. Soudě podle konfliktu v Afghánistánu.

Fabius také oznámil, že Francie chce, jak nejrychleji to bude možné, předat kontrolu nad městy africkým silám: „Ve městech, která držíme, chceme být rychle nahrazeni africkými silami." Podle něj se Francouzi brzy stáhnou z Timbuktu.

Momentálně je v Mali 3500 Francouzů a 2000 vojáků z Čadu a Nigeru. V zemi má být nakonec rozmístěno dalších 6000 vojáků ze zemí Africké unie.