Když žena začala v sobotu v restauraci hotelu líčit novinářům, jak byla zadržena a potom hromadně znásilněna patnácti vojáky, kteří ji také pomočili a pokáleli, zasáhla servírka a spolu s ochrankou hotelu ji vyvlekla ven. Obajdíová byla odvezena neznámo kam a panovaly obavy, jaký je její další osud. [celá zpráva]

Ibrahím se snažil obavy zaplašit: „Jak víte, nedopustila se žádného velkého přečinu. Jen vstoupila na místo, kam neměla povoleno přijít.“ Dodal, že žena je v pořádku, zdravá a se svou rodinou.

Músá Ibrahím současně uvedl, že obvinění, která žena vznesla, se prošetřují: Podle něj se jedná o kriminální případ, jenž se týká čtyř osob a má jej už prokuratura. Mezi vyšetřovanými je i syn vysoce postaveného důstojníka.

Video

Expirované video

Libyjku vypovídající o znásilnění vyvedla tajná policie. Zdroj: Reuters

Ibrahím ale odmítl sdělit k případu další podrobnosti s tím, že libyjská společnost je velmi konzervativní.

Rozpory v prohlášení mluvčího

Reportér CNN Nic Robertson ale vyjádření mluvčího příliš nevěří, protože hodně z toho, co dřív říkal, se nezakládalo na realitě. „Bylo nám řečeno, že je s rodinou, ale když jsme se ptali, jestli bychom je mohli vidět, vládní úředník řekl, že je to na rodině. Rodina ale uváděla, že k tomu potřebuje povolení vlády.“

Robertson se také ptal na starší prohlášení mluvčího, že jde o prostitutku. Ibrahím to odmítl komentovat, jen řekl: „Neustupuji od toho, co jsem uvedl dříve.“ Další podrobnosti odmítl uvést se slovy: „Potřebujeme chránit její soukromí, práva její dcery, která teprve vyrůstá. Potřebujeme to přenést do roviny kriminálního případu bez toho, abychom hovořili o minulosti lidí, o jejich záznamech, o jejich předchozích trestných činech anebo jejich životním stylu.“

Příbuzní Obajdíové ale řekli novinářům, že Obajdíová žádnou dceru nemá a je stále svobodná.

Tvrdý zásah

Když v sobotu Obajdíovou vyváděli, křičeli na ni, že je zrádkyně. Také se jí pokusili zahalit tvář šátkem a jeden z tajných policistů vytáhl před novináři pistoli, zatímco ostatní zápasili s novináři, kteří nechtěli dovolit ženu vyvést. Někteří z novinářů byli biti a kopáni. CNN byla zabavena a zničena kamera.