Podle majora americké námořní pěchoty Jamese Coffmana, který má na starosti civilní záležitosti, „Tálibán v mnoha oblastech znovu převzal kontrolu“. Vidí i způsob řešení: „Musíme změnit taktiku, abychom získali místní obyvatele zpět na naši stranu.“

Tálibán je všudypřítomný a zmocnil se i kompenzací za škody

Hlavním problémem je, že se nedaří ani zjistit, kdo z místních obyvatele je členem Tálibánu nebo jej podporuje. [celá zpráva]

Afghánský plukovník Sakhí uvádí, že asi třicet členů Tálibánu si přišlo k Američanů pro kompenzace za majetek zničený při americké ofenzívě. „Podáváte jim ruce, ale nevíte, že jsou to Tálibové. Mají stejné šaty a stejné způsoby. Ale peníze používají proti příslušníkům americké námořní pěchoty. Kupují za ně munici, improvizovaná výbušná zařízení, všechno.“

„Největší strach mám z toho, že nevíme, zda nedáváme peníze přímo do kapes Tálibánu,“ komentoval to Coffman.

„Musíme nově definovat slovo nepřítel,“ uvedl brigádní generál Larry Nicholson. „Většina lidí tady se ztotožňuje s Tálibánem. Musíme tomu přizpůsobit své myšlení a nepokoušet se z Mardžáhu vytlačit Tálibán, ale nepřátele.“

Strach nad městem

Tálibán navíc dokáže vyvolávat mezi obyvateli strach. Podle jednoho z kmenových stařešinů sílí zastrašování a přibývá vražd spáchaných Tálibánem: „Každý den slyšíte, že zabíjejí lidi a nacházíte mrtvá těla. Tálibán je všude.“

Nevyšel ani pokus znovu otevřít tržiště. Na konci února se s pomocí peněz americké námořní pěchoty podařilo otevřít tržiště s dvaceti krámky. Nyní je jich v provozuj už jen pět.

Na konci března byl jeden z místních obyvatel, který si k Američanům přišel pro kompenzace, pár hodin poté zbit. Tálibové mu vzali obdržené peníze a za trest mu stejně velkou částku ukradli.

A jeden z kmenových starších, který byl proti Tálibánu, byl zabit, takže dvě stě jeho lidí z oblasti raději uteklo.

Už po vztyčení afghánské vlajky na Mardžáhem ale komentátor televize al-Džazíra varoval, že ta už byla ve městě vztyčena několikrát, ale Tálibán se vždy záhy vrátil. [celá zpráva]

Situace v Mardžáhu ukazuje, jak obtížné bude ovládnout paštunský jih země, kde má Tálibán velkou podporu. Koalice přitom plánuje, že v červnu od Tálibánu vyčistí Kandahár.

V Kandaháru nadávali prezidentovi

Vzhledem k problémům v Mardžáhu, který leží v provincii Hílmand, se rozhodla koalice uplatnit v sousední provincii Kandahár odlišný přístup. Vojenskou akci předchází politická, do Kandaháru přijel afghánský prezident Hámid Karzáí hledající podporu. Účastnil se sněmu rady zvané šúra.

Karzáí tam kmenové stařešiny vyzval: „Řekněte mi, co máte na srdci.“ Jeden z 1500 zúčastněných mu řekl: „To nemohu, byl bych zabit teroristy.“ Další byli otevřenější. Následovala tvrdá slova o jeho vládě, kdy ho obvinili s neschopnosti bojovat s nepotismem a korupcí.