Nadace už jednou s pokusem o zápis koal na seznam ohrožených druhů neuspěla, vládní úřad to odmítl s odkazem na nedostatek vědeckých důkazů. Před dvaceti lety bylo koal okolo 400 000, dnes je místy obtížné je najít.

Podle šéfky nadace Deborah Tabartové jsou příčinami těžba dřeva, růst měst, šíření nemocí jako chlamydie, psí útoky, nárůst automobilové dopravy a lesní požáry.

Tabartová uvedla, že koaly kvůli suchu k smrti hladoví a trpí dehydratací. „Koaly padají ze stromů jakou mouchy, protože nemají vodu. Jeden veterinář mi nedávno pověděl, že provedl 700 pitev koal a polovina z nich zemřela hladem,“ doplnila.

Britský list The Times uvedl, že ještě v roce 2003 žilo na australské pevnině 100 000 koal a někteří vědci se domnívají, že skutečný počet medvídků může být vyšší. Austrálii nicméně v posledních letech zasáhly rekordní vedra a rozsáhlé požáry porostů. Při těch letošních zemřelo přes 200 lidí.