Rostoucí ceny a korupce způsobily v posledních dnech v chudých oblastech četné střety, při nichž zahynulo několik lidí. Téměř výhradně chlebem se živí asi polovina, tedy 35 miliónů Egypťanů, kteří žijí pod hranicí chudoby.

Mubárak nařídil vládě zajistit pšeničné dodávky ze zahraničních rezerv a prodej pečiva hodlá dotovat.

Světové ceny pšenice se od loňského léta více než ztrojnásobily a nedotovaný chléb je v Egyptě až dvanáctkrát dražší.