Úbytek příjmů do státní kasy by vyvážil zacelením mezer ve výběru daní a omezením veřejných výdajů. Navrhl také důchody nižší než 2000 eur znovu svázat s vývojem inflace.

V prvních měsících příštího roku by chtěl uskutečnit reformu ústavy. V jejím rámci chce například posílit roli referend ve francouzském politickém systému. Navrhl zjednodušit pravidla a snížit požadovaný počet podpisů pro jejich vyvolání.

Macron se domnívá, že i přes skepsi občanů a jejich obavy vůči změnám, nastolil svou reformní politikou pro zemi správný kurs. „Jsem přesvědčen, že probíhající transformace by se neměla zastavit,“ prohlásil. Jeho cílem je vrátit národu víru v pokrok.

Prezidentovým projevem v Elysejském paláci vrcholí „velká národní debata“ o směřování Francie, která byla uspořádaná v reakci na protesty „žlutých vest”.