Jeden tázající se kancléřky ptal, zda nevezme svou větu: „My to zvládneme“, zpátky a uzná, že se staly v migrační politice Německa chyby. „Tu větu jsem řekla proto, že jsem viděla, že máme před sebou zvláštní úkol. V Německu jsme zvládli mnohé. Proto jsem řekla, že tohle zvládneme také. Jaká bych byla kancléřka, kdybych tohle neřekla? Nechtěla jsem být nečinná,“ řekla a připomněla, že okamžitě zahájila jednání a snažila se vypořádat s příčinami.

Prohlásila, že chyba se nestala tím, že se pomohlo uprchlíkům, ale tím, že se vláda včas nezajímala o situací zemí, ze kterých přichází.

Merkelová v debatě vyjádřila pochopení pro rozhořčení a rozčílení místních obyvatel, které ale podle ní není omluvou pro páchání trestných činů na demonstracích extremistů.

„Stává se mnoho špatných věcí. V případě těch, kteří se jich dopouštějí, se musí jednat,“ řekla Merkelová. Soudy musejí podle jejích slov rychle jednat. „Myslím ale, že rozčílení a rozrušení není opodstatněním pro páchaní dalších trestných činů,“ dodala. Připomněla, že dodržování práva a pořádku je v právním státě úkolem policie.

Přiznala, že při zpětném pohledu nemělo Německo v roce 2015 dostatek zákonů, které by situaci kolem migrace pokryly. „Ale zdokonalili jsme se a reagovali. Každý, kdo zfalšuje své dokumenty, ztrácí právo na pobyt,“ řekla.

Před návštěvou Merkelová čelila tvrdé kritice, že do Chemniztu přijela pozdě. V diskusi se bránila. Zvažovala prý dlouho, kdy bude vhodný moment do města zavítat, a to i vzhledem k tomu, jak její osobnost společnost polarizuje. Nakonec se rozhodla, že do Chemnitzu nepojede v rozjitřené atmosféře a vyčká.