Kněz, zároveň vysokoškolský profesor a bývalý rektor kněžského semináře v Krakově, za hlavní důvody modlitby označil, že hlava katolické církve podporuje utečence-muslimy, o nichž na rozdíl od Poláků nic neví. Rovněž prý církev otevírá rozvedeným, gayům, zkrátka pokleslým hříšníkům, čímž se protiví božím přikázáním.

I arcibiskup v šoku

Kněz Staniek nazval papeže „cizím prvkem v katolické církvi“, který neposlouchá hlas Ježíše Krista. „Autoritu nelze získat uměle, k ní je třeba dorůst. V katolické církvi je jedinou autoritou Kristus, nikoli papež, hierarcha, představený,“ prohlásil duchovní a vroucně se modlil k Bohu a prosil o „Františkův odchod do otcova domu“, tedy o rychlou a šťastnou smrt, upozornil v neděli portál Natemat.pl.

Ačkoli značná část polského kléru, hlavně jeho bohatá část, je na Františka rozzlobená už dávno, protože opakovaně vyzývá ke skromnosti, pokoře a laskavosti k chudým i k tomu, aby se hodnostáři netopili v bohatství a nežili v pokrytectví, za pontifikovu brzkou smrt se nemodlil ještě nikdo.

To, že tak učinil vzdělaný kněz, navíc člen Polské akademie věd, znepokojilo i krakovského arcibiskupa Marka Jedraszewského. Ten kvůli šokující modlitbě kněze Stanieka vyjádřil ve zvláštním prohlášení svou „bolest a žal“.