„Tato zábavní pyrotechnika (z Česka a Polska) může způsobit ošklivá zranění, jako například popáleniny, ztrátu končetin a zraku či poleptání,” varoval v rozhovoru s deníkem Mittelbayerische Zeitung Karl-Heinz Englert z celní správy v bavorském městě Furth im Wald u českých hranic. „Mimoto musí každý, kdo bude přistižen s nepovolenou pyrotechnikou, počítat s peněžitou pokutou či trestem odnětí svobody až do výše tří let kvůli porušení zákona o výbušninách,” dodal celník.

Bavorská a saská policie zabavila v uplynulých týdnech lidem po návratu z nákupů v Česku stovky rachejtlí a dělobuchů. Podle odborníka na pyrotechniku ze saského Zemského kriminálního úřadu (LKA) Axela Brehma ale nakupování nelegální pyrotechniky v tržnicích v Česku a Polsku už nepředstavuje zdaleka tak velký problém jako kdysi. „Prodejci tam už také vědí, že zboží nesmějí prodávat a už ho nenabízejí. Hlavní roli nyní hraje zásilkový obchod z Asie,” řekl Brehm serveru MDR Sachsen.

V Německu je to přísnější

Německo má ve srovnání s Českem mnohem přísnější zákony v oblasti zacházení se zábavní pyrotechnikou. Prověřená a povolená pyrotechnika musí být řádně označená, zejména číslem zkoušky provedené Spolkovým úřadem pro zkoumání materiálů (BAM). Tato označení u nelegálních dělbuchů z ČR a Polska většinou chybí. Uživatel pak neví, jak velké množství výbušnin obsahují.

V Německu jsou navíc ohňostroje povoleny jen krátce mezi Silvestrem a časnými hodinami Nového roku. Zcela zakázány jsou mimo jiné v blízkosti kostelů, dětských domovů, domovů seniorů a nemocnic, ale například i u hrázděných domů a domů s doškovými střechami.

Prodávat se může v Německu zábavní pyrotechnika jen pár dní v roce. Osoby starší 18 let si ji letos mohou pořídit jen dnes, v pátek a v sobotu.
Němečtí prodejci zábavní pyrotechniky podle agentury DPA počítají s obratem ve výši 137 miliónů eur (3,5 miliardy korun).