"Nepracovní neděle v prvních stoletích (našeho letopočtu) neexistovaly: jde o zvláštní příspěvek křesťanství," řekl František. Připomněl tak, že podle biblické tradice nepracují židé v sobotu, zatímco v římské říši nebyl zaveden žádný odpočinkový den v týdnu.

Papež také řekl, že křesťanství dalo lidem smysl nežít jako otroci, když prosadilo neděli v téměř globálním měřítku jako den odpočinku.