„Počet lidí, kteří neumějí číst a psát, se u nás zvyšuje. Do této kategorie je možné zařadit až dvacet procent obyvatelstva,“ řekla poslankyně Jobbik.

Vládní strana FIDESZ reagovala prohlášením, že Jobbik chce v zemi omezit volební právo. „Kdo nemá základní vzdělání, pro Jobbik ani neexistuje,“ konstatovala vládní strana.

FIDESZ rovněž zpochybnil tvrzení o dvaceti procentech Maďarů, kteří podle Dúróové neumějí číst a psát. Poslankyně si podle FIDESZ spletla negramotnost a funkční negramotnost.

Funkčně negramotná osoba není schopna číst a psát v dostatečné míře na to, aby se vyrovnala s každodenními požadavky života ve společnosti, v níž žije. To pro takového člověka může znamenat komplikaci při snaze uplatnit se společensky či na pracovním trhu, neznamená to však, že by neuměl číst a psát vůbec.

Podle statistik jsou v Maďarsku jedno až dvě procenta negramotných lidí.