Ve stočlenném Senátu hlasovalo pro přijetí Černé Hory 95 senátorů, proti byli dva. Protokol o přijetí musí ještě stvrdit svým podpisem prezident Donald Trump, jehož vláda členství této malé balkánské země v alianci podporuje. Ministr zahraničí Rex Tillerson předákům Senátu tento měsíc napsal, že členství Černé Hory v NATO je „hluboce v zájmu Spojených států”.

Protokol o přistoupení podepsali představitelé Černé Hory a členských zemí aliance v květnu v Bruselu. Odstartoval se tím ratifikační proces ve státech sdružených v NATO, na jehož konci by se Černá Hora měla stát 29. členem aliance. Už nyní se její zástupci mohou jako pozorovatelé účastnit všech jednání bloku.