Klaus se ve svém vystoupení označil za "opravdového fanouška" strany, která je podle něj "důležitá i pro nás v sousední zemi".

„Brutalita útoků (na AfD) ukazuje, že máte pravdu a že vaši kritici dostali strach. Tito lidé nechtějí pluralitu a demokracii,” řekl exprezident s tím, že strana musí "odmítnout zničující politickou korektnost".

Účastníky kongresu Klaus vyzval, aby se pokusili jasněji definovat ideologické zakotvení své strany. K tomu podle něj patří například to, aby strana řekla „něco k Evropě, k migraci, ke stále rostoucí regulaci a manipulaci našeho hospodářství a soukromého života, ke zničujícím útokům na naše tradice, zvyky, obyčeje a hodnoty, které patří nám a které jsme zdědili od našich rodičů a prarodičů”.

„Musíte popsat beznadějnou slepou uličku dnešního evropského vývoje a ukázat cestu z ní,” dodal exprezident.

Frauke Petryová, předsedkyně pravicové populistické strany Alternativa pro Německo (AfD)

Frauke Petryová, předsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD)

FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Klaus podpořil AfD už v polovině března na shromáždění před volbami ve třech německých spolkových zemích - Bádensku-Württembersku, Porýní-Falci a Sasku-Anhaltsku. Evropu tehdy označil za "nebezpečné bojiště".

Zakázat burky i minarety

Na konferenci, na kterou dorazilo více než dva tisíce členů strany, se očekává, že se strana vyprofiluje jako otevřeně antiislamistická. Měly by být také odsouhlaseny programové otázky před spolkovými volbami v roce 2017.

Do svého programu chce zahrnout zakázání nošení burky a prohlásit německé minarety za nezákonné. Strana rovněž požaduje zákaz chlapecké obřízky, která patří k tradičním náboženským rituálům muslimů i židů.

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Sjezd pravicové strany AFD ve Stuttgartu provázejí střety demonstrantů s policií

Konferenci se pokusily zablokovat stovky levicových demonstrantů, kteří mimo jiné zapalovali pneumatiky a házeli dělobuchy. Téměř tisícovka policistů protestanty obklíčila a použila slzný plyn. Některé demonstrující policisté odtáhli, zatímco ostatní na ně křičeli „Hanba!” Policie zadržela asi 400 lidí.