Migranti z Afghánistánu, SýrieIráku pracovníkům HRW vyprávěli o nucených návratech do Turecka, loupežích, násilí i o útocích policejními psy. Organizace průzkum prováděla mezi říjnem a prosincem loňského roku mezi 45 uprchlíky v šesti zemích. Mezi březnem a listopadem loňského roku migranti nahlásili 59 případů, kdy je bulharští policisté násilně vrátili do Turecka. 26 uprchlíků rovněž uvedlo, že je policisté zbili nebo je pokousali policejní psi.

„Všichni až na jednoho uvedli, že jim byl zabaven jejich majetek, v některých případech na ně mířili zbraní lidé, které popsali jako bulharské policisty. Poté je vrátili přes hranici do Turecka," uvedla organizace Human Rights Watch.

Bělehradské centrum pro lidská práva, které je financováno nevládní organizací Oxfam, již v listopadu informovalo o podobných svědectvích, kdy migranti líčili bití, hrozby a další policejní násilí, kterým si v Bulharsku museli projít. Human Rights Watch v této souvislosti vyzvala bulharské úřady, aby proti tomuto nezákonnému zacházení s lidmi, kteří u nich hledají ochranu, zakročily a osoby zodpovědné za násilnosti pohnaly před spravedlnost.

Vnitro: To není naše politika

Mluvčí bulharského ministerstva vnitra uvedla, že násilné vracení migrantů či špatné zacházení s nimi není součástí bulharské politiky. Všechny nahlášené incidenty jsou podle ní vyšetřovány. „Takovou politiku neuplatňujeme a nebudeme to tolerovat," uvedla mluvčí.

Do Bulharska loni vstoupilo přes 30 000 nelegálních migrantů, což je téměř třikrát více než v roce 2014. Jen málo z nich ale zůstává v této balkánské zemi, většina pokračuje dál na Západ.