Z počtu 37 220 migrantů, kteří loni opustili Německo dobrovolně, bylo 90 procent Albánců, obyvatel Kosova, Srbska a dalších zemí ze západního Balkánu.

KOMENTÁŘE DNE:

Rozvrácená společnost? - Nad důsledky migrační krize se zamýšlí Thomas Kulidakis - Čtěte zde >>

Nejvíce migrantů bylo deportováno ze severního Porýní-Vestfálska (4395),  následovalo Bavorsko (4195), Hesensko (2651) a Bádensko-Württembersko (2431), napsal Die Welt.

Podle aktuálních údajů zůstává v Německu kolem 200 tisíc lidí, kteří by měli zemi opustit. Tři čtvrtiny z nich mají status "trpěných osob" a úřady se je v dohledné době nechystají vrátit do země původu. Většina těchto lidí nemá doklady a není proto možné zjistit, kam se vlastně mají vrátit.

Dalších 50 tisíc lidí už mělo odjet a hrozí jim nucená repatriace.

Německo patří k zemím, kam míří nejvíce běženců. V roce 2015 dorazilo do země 1,1 miliónu migrantů, což je nejvyšší počet od konce druhé světové války. O azyl požádalo 477 tisíc lidí.