Město zakázalo uprchlíkům z místní ubytovny vstup na plovárnu poté, co se ukázalo, že verbálně i gesty obtěžovali ženy v krytém bazénu.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Sociální služba v ubytovně pro uprchlíky dostala za úkol mladým mužům vysvětlit, jak se mají slušně chovat.

Radní Markus Schnapka, který zákaz vyhlásil, připomněl, že uprchlíci pocházejí ze zemí, v nichž platí jiná měřítka norem a hodnot, zvláště pokud jde o postavení ženy ve společnosti. Je potřeba, aby se v Německu zorientovali.

Plovárna v německém Bornheimu

Plovárna v německém Bornheimu

FOTO: Wolfgang Rattay, Reuters

Německá společnost provozovatelů plováren mezitím vydala doporučení ohledně pravidel bezpečnosti a chování. Na plakátech v plovárnách nyní mohou být vyvěšeny plakáty s následujícím upozorněním: "Ke každé ženě a každému muži je třeba se chovat s úctou. Sexuální obtěžování, například neslušná gesta, vyjadřování a tělesné přibližování a také nežádoucí dotýkání nejsou povolena."

Texty i s obrázky

Organizace hájící práva uprchlíků v Severním Porýní-Vestfálsku opatření kritizovala.

Některé další německé plavecké stadiony už dříve vyvěsily ve svých prostorách plakáty, na kterých uvádějí, že jakékoli obtěžování žen je nepřípustné. K takovému opatření se uchýlil například Mnichov, který má k dispozici letáčky ve vícero jazycích, mimo jiné v arabštině, somálštině či paštunštině. Text je navíc doplněn obrázky, aby byl srozumitelný i negramotným.