Ministr a šéf úřadu maďarského premiéra János Lázár označil krok EK za ”akt msty” Bruselu za žalobu na kvóty: „Maďarská azylová pravidla vyhovují ústavním a právním požadavkům. V případě migrace by se Brusel měl zabývat raději postupem Berlína,“ Lázár dodal, že kabinet je připraven s Evropskou komisí o problému jednat, ale v případě potřeby se také obrátit na soud.

Podle ministra je krok EK součástí pokusu o postupné vyloučení Maďarska ze Schengenu.

Lázár potvrdil, že Maďarsko minulý týden podalo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli povinným kvótám na přerozdělování migrantů. Maďarsko koordinovalo své kroky se Slovenskem, které učinilo stejný krok. Lázár doufá, že k oběma zemím se připojí i Polsko.[celá zpráva]

Kritika komise

Podle agentury MTI Evropská komise vyjádřila znepokojení nad tím, že při odvolání v azylovém řízení v Maďarsku není možné poukázat na nové skutečnosti a okolnosti. EK se rovněž nelíbí, že odvolání automaticky nezastavuje platnost zamítnutí žádosti o azyl. Žadatelé jsou nuceni opustit maďarské území ještě před vypršením zákonné lhůty pro podání odvolání proti zamítavému rozhodnutí a před samotným projednáním odvolání.

Komise také kritizuje skutečnost, že při trestním řízení, jež se týká ilegálního překročení státních hranic, nejsou respektovány unijní předpisy poskytující obviněným, kteří neznají jazyk, v němž je řízení vedeno, právo na tlumočníka a na překlady důležitých dokumentů, včetně rozsudků.

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána zavedla v říjnu přísná opatření, jimiž zastavila desítky tisíc migrantů proudících přes Maďarsko do západní Evropy. Součástí těchto kroků bylo postavení plotů na hranicích se Srbskem a Chorvatskem a zpřísnění zákona upravujícího azylové řízení.[celá zpráva]